Pd - projekt mpzp "Osiedle Bolesława Chrobrego - część południowa" w Poznaniu

O PROJEKCIE

Celem projektu jest utrzymanie i wzmocnienie walorów istniejącej modernistycznej struktury osiedla, ochrona zieleni ogólnodostępnej i współdzielonej przestrzeni publicznej oraz przeciwdziałanie niekontrolowanemu dogęszczaniu zabudowy. Bardzo ważnym wyzwaniem projektowym jest ochrona terenów zieleni śródosiedlowej i terenów zieleni w sąsiedztwie Fortu Va Bonin - obiektu objętego ochroną w ramach obszaru Natura 2000.

Projekt wprowadza również regulacje w obrębie strefy usług osiedlowych zlokalizowanej wzdłuż ulicy Kurpińskiego, których celem jest ukształtowanie tej przestrzeni jako lokalnego centrum usługowego.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - w trakcie

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 17 kwietnia 2018 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Bolesława Chrobrego - część południowa" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej