Acb - projekt mpzp "Cmentarz Miłostowo" - część B w Poznaniu

O PROJEKCIE

Celem sporządzanego projektu planu jest umożliwienie realizacji inwestycji związanych z obsługą cmentarza, zlokalizowanego we wschodniej części miasta jak również ochrona walorów przyrodniczych obszaru wschodniego klina zieleni.   


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - w trakcie

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


______________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 6 września 2016 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Umultowo Wschód, w rejonie ulic Diamentowej, Miętowej i Nadwarciańskiej w Poznaniu w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej