Aktualizacja Poznańskiego Programu dla Kultury

       ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE PROGRAMU

Grafika przedstawia dwie siedzące naprzeciwko siebie figury watcherów oraz napis Aktualizacja Kultura relacji. Mapa idei. Poznański Program dla Kultury 2024-2028. - grafika artykułu
Aktualizacja Programu dla Kultury (2024-2028)

Aktualizacja Poznańskiego Programu dla Kultury w 2023 roku została zrealizowana w ramach czterech spotkań i analizy jej treści.

Trzy spotkania z osobami tworzącymi kulturę w Poznaniu (23.10.2023, 27.10.2023, 30.10.2023)

Spotkania zostały zaplanowane tak, aby uzyskać informacje na temat tego, co jest zdaniem różnych interesariuszy: instytucji kultury, niezależnych twórców i twórczyń oraz organizacji pozarządowych kluczowe w działaniach wpisanych w Poznański Program dla Kultury na lata 2024-2028. Ważną częścią spotkań było także sprawdzenie jak definiują ważne dla siebie rezultaty swoich działań oraz kiedy czują, że jako (zespół/ organizacja/ indywidualnie) odnieśli sukces.

Jedno spotkanie z pracownicami i pracownikami Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania  (06.11.2023)

Podczas spotkania konsultowane były obecne zapisy Programu, wskazane zostały najważniejsze priorytety i kierunki rozwoju w kolejnej perspektywie finansowej.

Ramowe podsumowanie spotkań

Kategorie tematów, które zyskały największe znaczenie podczas wszystkich zrealizowanych spotkań wskazujemy poniżej (kolejność alfabetyczna). Wypracowane treści i propozycje zostały przełożone na zaktualizowane brzmienie Programu, do konsultacji którego w formie internetowej ankiety serdecznie zapraszamy (link do ankiety znajduje się pod tekstem):

 • Informowanie o (lokalnej) kulturze w Poznaniu; komunikacja z publicznością;
 • Wspieranie dostępności kultury i włączanie mieszkańców i mieszkanek w tworzenie oferty;
 • Wspieranie branży kulturalnej/ kadr kultury, poprzez sieciowanie i wzmacnianie kompetencji;
 • Wspieranie lokalnych (miejskich i osiedlowych) działań z zakresu kultury i sztuki;·      
 • Współpraca z partner (k)ami binzesowymi;·      
 • Wspieranie i rozwijanie edukacji kulturowej;·      
 • Zwiększenie prestiżu, znaczenia kultury i sztuki w Poznaniu.

Na spotkaniach dyskutowano także jakiego rodzaju rezultaty są dla interesariuszy najważniejsze i mają najwięcej praktycznego znaczenia. Znaczenie tych rezultatów można podsumować w odniesieniu do kilku kategorii:

 • Rozwój w zespole odpowiadającym za inicjatywę/działanie;
 • Zadowolenie i realizowanie potrzeb publiczności;
 • Wysoka jakość (merytoryczna, artystyczna) działania;
 • Znaczące zainteresowanie publiczności (frekwencja);
 • Rozwój relacji (inicjatywy z publicznością w ramach samej publiczności);
 • Oddziaływanie inicjatywy/ działania na publiczność.

LINK DO ANKIETY INTERNETOWEJ DOT. KONSULTACJI ZAKTUALIZOWANEGO BRZMIENIA POZNAŃSKIEGO PROGRAMU DLA KULTURY (2024-2028): https://www.webankieta.pl/ankieta/1093079/konsultacje-poznanski-program-dla-kultury.html