Poznań nadal wspiera ludzi kultury

W ramach przyjętego w czwartek budżetu Miasta Poznania na rok 2021 podjęto między innymi decyzję o kontynuacji pakietu działań na rzecz dla środowiska kultury "Poznań Wspiera 2021".

Na zielonym tle znajdują się cztery kwadraty w kolorach biały, żółty, różowy i niebieski z hasłami poznanwspiera 2021 - grafika artykułu
Poznań nadal wspiera ludzi kultury

- Pierwszy pakiet "Poznań Wspiera" w 2020 roku był reakcją na kolejne utrudnienia działalności kulturalnej, na którą szukaliśmy środków po wybuchu pandemii. Na rok 2021 zwiększyliśmy kwoty na najlepiej przyjmowane działania - z 360 000 do 860 000 złotych. W pierwszej kolejności skupimy się na pomocy skierowanej bezpośrednio do osób pracujących w kulturze - zarówno twórców, jak i animatorów i pracowników technicznych. Cieszę się też z inicjatywy Andrzeja Rataja, dzięki której dwukrotnie zwiększona została pula na stypendia dla młodych twórców i naukowców - mówi Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania.

Pakiet działań "Poznań Wspiera 2021" planowanych w drugim roku pandemii dla indywidualnych beneficjentów obejmuje między innymi: 

  • 500 000 zł  na specjalny program stypendialny dla twórców i pracowników kultury, bez ograniczeń wiekowych (w 2020 przeznaczono na ten cel 200 000 zł)
  • 150 000 zł  na zakup prac poznańskich artystów do kolekcji Galerii Miejskiej Arsenał  (2020: 80 000 zł)

Nowością w pakiecie będzie skierowany do przedsiębiorców program wsparcia czytelnictwa.

- Wyasygnowaliśmy dodatkowo 90 000 złotych na konkurs dla poznańskich księgarni. Nie są one objęte obostrzeniami sanitarnymi, ale uznajemy, że wsparcie ich przetrwania w krajobrazie miasta jest w najlepszym interesie poznaniaków, którzy przez długi czas w 2020 roku nie mogli korzystać nawet z bibliotek - mówi Grzegorz Jura, przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania.

Władze Poznania postanowiły, że utrzymają - w porównaniu z budżetem uchwalonym przed rokiem - inne wydatki na kulturę na niezmienionym poziomie.

- Szczególnie cieszę się z utrzymania puli środków dla organizacji pozarządowych, których całoroczna aktywność wyróżnia nas na tle innych metropolii. Pod koniec stycznia ogłosimy wyniki skierowanego do nich konkursu ofert, na który miasto przeznaczyło ponad 11 milionów złotych. Harmonogram uruchamiania kolejnych działań z pakietu "Poznań Wspiera" zostanie zaplanowany przez Wydział Kultury w drodze konsultacji ze środowiskiem artystycznym - zapowiada Jędrzej Solarski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania odpowiedzialny za kulturę.

W ramach pakietu "Poznań Wspiera" w roku 2020 interwencyjnym wsparciem Miasta objęto 158 osób (objętych stypendiami i innym wsparciem). Oprócz tego przeprowadzono 277 działań i projektów. Łącznie wydatki związane z interwencyjnym wsparciem dla środowiska poznańskiej kultury wyniosły 1 240 000 złotych.

Informacje o działaniach Wydziału Kultury można znaleźć m.in. na profilu Poznań Wspiera na facebooku i instagramie