Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Centrum jest warte Poznania

Rozstrzygnięto drugą edycję konkursu "Centrum warte Poznania".

Jeden z projektów zakłada uruchomienie zimą lodowiska na placu Wolności
Jeden z projektów zakłada uruchomienie zimą lodowiska na placu Wolności

Po sukcesie ubiegłorocznej edycji konkursu, zainicjowanego i wspieranego przez Komisję Rewitalizacji, naturalne było, że i w tym roku autorzy ciekawych projektów, które mogą ożywić poznańskie śródmieście, będą mogli liczyć na zainteresowanie Miasta. W drugiej edycji komisja konkursowa doceniła 11 projektów: 4 zostały nagrodzone, a 7 - wyróżniono.

Z decyzją jury zapoznali się radni z Komisji Rewitalizacji na posiedzeniu, które odbyło się 14 maja. Jurorom zależało nie tyle na projektach "eventowych", co raczej na pomysłach, które pozostawią coś trwałego w przestrzeni miejskiej.

Twórcy nagrodzonych i wyróżnionych projektów w różny sposób widzą szansę na ożywienie centrum. Chcą organizować wydarzenia integrujące mieszkańców i właścicieli kamienic przy śródmiejskich ulicach ("Gołębia inspiruje... Zobacz, posłuchaj, dotknij, posmakuj"). Proponują warsztaty i spotkania ("Jestem u siebie" Kluboksięgarni Głośna; "Pokoloruj Poznań"). Chcą powrócić do rewitalizowania Śródki, zachęcając do współpracy uczniów szkół artystycznych ("Po środku Śródki"). Widzą też potrzebę upiększania miejskiej przestrzeni, tak jak pomysłodawcy akcji "Poznańskie dywany kwiatowe". Dzięki nim, w pobliżu poznańskiej Opery, pojawiły się już kolorowe mozaiki z kwiatów.

Wiele projektów dotyczy zachęcania poznaniaków i turystów do spędzania czasu w centrum. Ich pomysłodawcy chcieliby rozwieszenia hamaków w różnych miejscach, m.in. na placu Wolności. W tym samym miejscu ma w zimie powstać lodowisko. Z kolei "Kino na Rybitwach" to inicjatywa organizowania plenerowych pokazów filmowych na ul. Rybaki. (co)

Dokładny opis nagrodzonych i wyróżnionych projektów można znaleźć tutaj.