Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Propozycja konsultacji w sprawie ul. Roosevelta

Radny Tomasz Wierzbicki złożył projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Fot. Mateusz Malinowski
Fot. Mateusz Malinowski

W ostatnim pojawił się pomysł zmiany nazwy obecnej ulicy Franklina Roosevelta na ulicę Ronalda Reagana. Jest to inicjatywa radnych z Komisji Kultury i Nauki. Radny Tomasz Wierzbicki, który członkiem tej komisji nie jest proponuje przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie. - Propozycja dotyczy jednej z ważniejszych ulic w Poznaniu, na temat zmian powinni wypowiedzieć się zainteresowani mieszkańcy miasta - uzasadnia. W Biurze Rady Miasta złożył projekt uchwały ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących docelowej nazwy obecnej ulicy Roosevelta. Proponuje, aby konsultacje odbywały się przynajmniej dwóch etapach: zebranie propozycji od mieszkańców, a następnie wybór w formie głosowania (np. w formie elektronicznej oraz dodatkowo w punkcie stacjonarnym prowadzonym przez Urząd Miasta). Wśród propozycji powinna być także możliwość wyrażenia woli zachowania obowiązującej nazwy ulicy.

Radny Wierzbicki uważa, że docelowo mieszkańcy powinni wypowiadać się w każdym takim przypadku dotyczącym zmiany nazwy ulicy.

oprac. mat.

Załączniki

Zobacz także: