foto

Muzyka w dawnej Wielkopolsce

2010-07-12 ( poniedziałek )
19:00
Aula koncertowa Poznańskiej Szkoły Muzycznej im. M.Karłowicza, ul Solna12, Poznań

Muzyka teatralna z czasów saskich i stanisławowskich. "Dwaj strzelcy i mleczarka" (1763) Egidio Romoaldo Duni. Wstęp wolny!

Wykonawcy:
Perrette - Agnieszka Budzińska-Bennett
Guillot - Maciej Straburzyński
Colas - Łukasz Wilda
Orkiestra barokowa Accademia dell'Arcadia
Dyrygent: Roberto Balconi
W programie wieczoru znajdzie się jednoaktowa opera Egidio Romualdo Duni'ego "Dwaj strzelcy i mleczarka", która po prawie 200 latach nieobecności w Poznaniu powróci w formie koncertowej. Dzieło to na przełomie XVIII i XIX wieku było wielokrotnie wykonywane przez grupy teatralne odwiedzające Poznań, w tym także przez polski zespół pod dyrekcją Wojciecha Bogusławskiego.

Jest to opera włoskiego kompozytora,który swoje utwory sceniczne pisał głównie dla paryskiej Opera Comique, a jego jednoaktowe komedie cieszyły się powodzeniem w całej XVIII-wiecznej Europie. Również w Rzeczypospolitej kompozycja cieszyła się ogromnym powodzeniem, przede wszystkim ze względu na inteligentne poczucie humoru zawarte w libretcie oraz niezwykle prostą choć żywą i urozmaiconą oprawę muzyczną. Ta drobna kompozycja sceniczna stała się też bezpośrednią inspiracją muzyczną dla pierwszych polskich oper Macieja Kamieńskiego, a w konsekwencji później również dla utworów Jana Stefaniego (Krakowiacy i Górale).
Koncert objął honorowym patronatem Prezydent Miasta Poznania.

Na koncert zapraszają Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki oraz władze miasta Poznania. Wstęp wolny!

Aula koncertowa Poznańskiej Szkoły Muzycznej im. M.Karłowicza, ul Solna12, Poznań.