Uwaga!

W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r. zmienione zostały godziny otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • nr 8 w Szkole Podstawowej nr 58 im. J. Kukuczki, ul. Ławica 3  Poznań, pn. - pt., godz. 11:00 - 15:00
 • nr 9 w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5, ul. Głuszyna 187  Poznań,  pn. - pt., godz. 11:00 - 15:00
 • nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, os. Władysława Łokietka 104  Poznań, w dn. 01.07. - 31.07.16 r. pn. - pt. godz. 13:00 - 17:00, w dn. 01.08. - 31.08.16 r. pn. - pt. godz. 8:00 - 12:00
 • nr 11 w Szkole Podstawowej nr 11, os. Wichrowe Wzgórze 119  Poznań, pn. - pt., godz. 8:00 - 12:00

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio - adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?

 1. Dla osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 2. Dla młodzieży do 26. roku życia
 3. Dla seniorów, którzy ukończyli 65. lat.
 4. Dla kombatantów i weteraniów.
 5. Dla osób uprawnionych do korzystania z Karty Dużej Rodziny.
 6. Dla każdego zagrożonego lub poszkodowanego:
 • katastrofa naturalną,
 • awarią techniczną,
 • klęską żywiołową.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • spraw cywilnych,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pisma procesowego,
 • sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne.

Załączniki

Bezpłatne porady prawne na planie Dodaj obiekt - Bezpłatne porady prawne