Jeśli chcesz uzyskać nieodpłatną pomoc prawną lub pomoc w zakresie poradnictwa obywatelskiego lub mediacji:

- zadzwoń i wybierz termin wizyty - Infolinia: 616 463 344 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 20:00)

- napisz na adres: npp@um.poznan.pl

- lub zapisz się na termin porady na stronie: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

W związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r., porady odbywają się wyłącznie stacjonarnie.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście oraz osobom mającym trudności w  komunikowaniu się, porady mogą być udzielane poza punktem lub zdalnie po przekazaniu do Urzędu Miasta załączonego poniżej wniosku.

W punktach obsługiwane są wyłącznie osoby wcześniej umówione.

Załączniki

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna/poradnictwo obywatelskiego?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z pomocy mogą również skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w  ostatnim roku (przed udzieleniem porady należy w Urzędzie Miasta złożyć dokumenty dot. pomocy de minimis).

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
  i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • nieodpłatną mediację
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
  w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji
 • w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację

Załączniki

Wsparcie prawne osób przybywających z terenu Ukrainy

Osoby przybywające z terenu Ukrainy mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną i porady obywatelskie w punktach npp i npo na terenie Poznania.

Termin wizyty należy umówić pod nr telefonu Call Center Urzędu Miasta Poznania od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 20.00.

W podanych poniżej lokalizacjach są obsługiwane osoby przybywające z terenu Ukrainy:

punkt nr 8 Urząd Miasta Poznania, ul. Matejki 50, pok. 6a; godziny otwarcia:           pon.-pt. 16:00-20:00

punkt nr 15 Urząd Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20 p. 28; godziny otwarcia:           pon.-pt. 11:30-15:30

punkt nr 16 Urząd Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46; godziny otwarcia:                pon.-pt. 16:00-20:00

Załączniki