KOMUNIKAT

o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Informujemy, że  stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest świadczona w dni robocze w pkt:

- npp nr 3 - ul. Chwaliszewo 69 - siedziba Okręgowej Izby Radców Prawnych (porad prawnych udzielają radcy prawni),

- npp nr 4 - ul. Matejki 50 p. 207 - budynek Urzędu Miasta Poznania (porad prawnych udzielają radcy prawni),

- npp nr 5 i 6 - ul. Matejki 50 p. 207 - budynek Urzędu Miasta Poznania (porad prawnych udzielają adwokaci),

- npp nr 7 - os. Piastowskie 101 - budynek DDPS - Klub Promień (porad prawnych udzielają radcy prawni/adwokaci z Fundacji "Taurus"),

- npp nr 9 - os. Zwycięstwa 125 - budynek ODK Wiktoria (porad prawnych udzielają radcy prawni),

-  npp 12, 13 i 14 - ul. Matejki 50 p. 6a - budynek Urzedu Miasta Poznania (porad prawnych udzielają radcy prawni i adwokaci z Fundacji "Taurus"),

- npo nr 15 i 16 - ul. Małachowskiego 10, bud. B - budynek PCŚ  (poradnictwo obywatelskie z zakresu: alimenty, rozwód, podział majątku, sprawowanie władzy rodzicielskiej,  zadłużenia,  upadłość konsumencka; dysfunkcje w rodzinie; sprawy mieszkaniowe - porad udzielają doradcy obywatelscy ze Stowarzyszenia na rzecz wsparcia rodziny "Strefa Rodziny"),

- npp nr 17 -  ul. Wszystkich Świętych 1, budynek PCŚ (porad prawnych udzielają radcyprawni),

- npp nr 18 - ul. Wszystkich Świętych 1, budynek PCŚ (porad prawnych udzielają adwokaci),

- npp nr 19 - pl. Kolegiacki 17 (porad prawnych udzielają adwokaci).

W każdą sobotę działa pkt nieodpłatnych porad prawnych w budynku Urzędu Miasta Poznania ul. 3 Maja 46.

W punktach stacjonarnych obsługiwane są wyłącznie osoby wcześniej umówione telefonicznie

Na wizytę należy przyjść punktualnie, w maseczce i bez osób towarzyszących

W pozostałych punktach, tj.

- npp nr 1 i 2 - ul. Cześnikowska 18; npp nr 8 - ul. Ławica 3/ Muszkowska 1a;  npp nr 10 - os. Łokietka 104,

- npp nr 11 - Wichrowe Wzgórze 119;  npo nr 20 i 21- ul Libelta 16/20,

obsługa klienta jest prowadzona wyłącznie w sposób zdalny: mail, telefon, komunikator internetowy

                                                                  

JEŚLI CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ PRAWNĄ LUB POMOC
W ZAKRESIE PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ZADZWOŃ

CALL CENTER: 616 463 344 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 20:00)

I UMÓW TERMIN UDZIELENIA PORADY

wskazując formę udzielenia porady: porada zdalna lub bezpośrednio w punkcie

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna/poradnictwo obywatelskiego?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z pomocy mogą również skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatnim roku. W okresie epidemii w przypadku porad świadczonych zdalnie oświadczenia nie są wymagane.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym
i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
  i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • nieodpłatną mediację
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
  w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji
 • w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację

Załączniki

Bezpłatne porady prawne na planie Dodaj obiekt - Bezpłatne porady prawne