Zarezerwuj wizytę w Urzędzie

Zarezerwuj wizytę

Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać wydział, odpowiednią grupę spraw, a następnie zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku "umów wizytę" wyświetli się potwierdzenie rezerwacji. Zanim zarezerwujesz termin przeczytaj opis procedury, dzięki któremu dowiesz się jakie dokumenty i załączniki są wymagane dla załatwienia sprawy, a także zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na jej temat.

Dostępne usługi rezerwacji

Grupa spraw: Sprawy obywatelskie

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Wniosek o wymianę dowodu osobistego / zgłoszenie utraty
Odbiór dowodu osobistego-nazwiska [A-L]
Odbiór dowodu osobistego-nazwiska [M-Z]
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące
Wymeldowanie obywatele polscy i cudzoziemcy
PESEL
Udostępnianie danych osobowych / zaświadczenia meldunkowe
Grupa spraw: Rejestracja pojazdów

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Rejestracja (pierwsza) nowego pojazdu
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu
Rejestracja czasowa i wydawanie tablic czasowych
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w wskutek ich utraty lub zniszczenia
Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe
Zmiana danych osobowych/firmy w dowodzie rejestracyjnym
Grupa spraw: Inne czynności związane z rejestracją pojazdów

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
Dokonanie adnotacji VAT 1 - 4
Dokonanie lub anulowanie wpisu o zastawie rejestrowym
Wtórnik tablic (y) rejestracyjnych (z zachowaniem numeracji) w skutek ich utraty lub zniszczenia
Wtórnik lub wymiana karty pojazdu
Odbiór dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego przez Policję
Wydanie zgody na nadanie numeru nadwozia/podwozia lub ramy
Grupa spraw: Ewidencja Pojazdów

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Wyrejestrowanie pojazdu
Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu
Grupa spraw: Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych
Grupa spraw: Uprawnienia do kierowania

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Międzynarodowe prawo jazdy
Wydanie prawa jazdy po egzaminie
Pozwolenie do kierowania tramwajem / pojazdy uprzywilejowane
Wydanie wtórnika prawa jazdy,zmiana danych zawartych w prawie jazdy
Wymiana prawa jazdy
Wymiana prawa jazdy dla kierowców zawodowych (art.97a)
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę
Grupa spraw: Zatrzymane prawa jazdy

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Zatrzymane prawa jazdy

Wydział Finansowy

Grupa spraw: Deklaracje podatkowe podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego - weryfikacja i składanie

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)
Podatek od nieruchomości (osoby prawne)
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Grupa spraw: Zaświadczenia - składanie wniosków i odbiór zaświadczeń

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Grupa spraw: Ewidencja Działalności Gospodarczej

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Potwierdzenie Profilu Zaufanego e-PUAP
Wpis do CEIDG
Zmiana wpisu w CEIDG
Wykreślenie wpisu w CEIDG
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
Grupa spraw: Rolnictwo

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Karty wędkarskie
Rejestracja sprzętu pływającego
Rejestracja zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem
Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
Zezwolenie na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Grupa spraw: Licencje i zezwolenia na transport drogowy

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Licencje i zezwolenia na transport drogowy (taxi)
Licencje i zezwolenia na transport drogowy (transport rzeczy)
Licencje i zezwolenia na transport drogowy (transport osób)
Zaświadczenia potwierdzające wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne
Ewidencja innych obiektów hotelarskich i pól biwakowych
Pośrednictwo przy przewozie rzeczy (spedycja)
Grupa spraw: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni
Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Stanu Cywilnego

Grupa spraw: Urodzenia

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Zgłoszenie urodzenia dziecka
Uznanie ojcostwa jednocześnie ze zgłoszeniem urodzenia/uznanie dziecka poczętego
Grupa spraw: Małżeństwa

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny
Zgłoszenie świadków/odbiór dokumentów
  • zgłoszenie świadków/odbiór kart wjazdowych
  • odbiór zaświadczeń
  • odbiór odpisów po zawarciu małżeństwa w bieżącym roku w Poznaniu
Grupa spraw: Zmiany w aktach stanu cywilnego

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Uznanie ojcostwa dziecka, dla którego sporządzono akt urodzenia
Zmiana nazwiska po rozwodzie
Zmiana imienia (imion) dziecka
Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu
Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego na terenie Unii Europejskiej
Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego w państwach spoza Unii Europejskiej
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Zmiana imienia lub nazwiska
Grupa spraw: Zgłoszenie zgonu

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Zgłoszenie zgonu

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Grupa spraw: Gospodarka nieruchomościami

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Gospodarka nieruchomościami