Nieruchomości do zbycia

Wyszukiwarka nieruchomości
 
Kategoria nieruchomości:
Wydział Oznaczenie działki Kategoria Adres / Rejon Pole powierzchni [m2] WWW
BOI 01/15/14/2 aktywizacja gospodarcza, inne, usługi Rejon ulic Bałtyckiej i Energetycznej (6,98 ha, zabudowa usługowa lub produkcyjna lub magazynowa lub składowa) 69800
WGN 05/02/30/1 niezabudowana, usługi ul. Jana Pawła II 21 360 Zobacz w BIP
BOI 05/05/138 usługi Rondo Rataje (1,16 ha, zabudowa usługowa) 11578
WGN 06/15/13/1 budownictwo wielorodzinne, niezabudowana, usługi ul. Unii Lubelskiej 12549 Zobacz w BIP
WGN 06/15/13/2 budownictwo wielorodzinne, niezabudowana, usługi ul. Unii Lubelskiej 2 8000 Zobacz w BIP
WGN 06/18/13/5, 06/19/15/6, 06/20/11/8 niezabudowana, usługi ul. Sarbinowska 48016 Zobacz w BIP
BOI 06/19/15/10, 06/19/15/2, 06/20/12/3, 06/23/1/2, 06/23/1/4, 06/23/1/8 inne, usługi Rejon ulic Obodrzyckiej, Sarbinowskiej i Garaszewo (9,29 ha, tereny produkcyjno-usługowe, usługowe, tereny parkingów niepublicznych) 92900 Zobacz w BIP
WGN 20/02/101/5 budownictwo jednorodzinne, niezabudowana REJON UL.SZAFLARSKIEJ/KARTUSKIEJ DZ.101/5 509 Zobacz w BIP
WGN 20/02/101/6 budownictwo jednorodzinne, niezabudowana UL.KARTUSKA DZ.101/6 508 Zobacz w BIP
WGN 20/14/1/188 budownictwo jednorodzinne, niezabudowana - 465 Zobacz w BIP
WGN 20/14/1/189 budownictwo jednorodzinne, niezabudowana ul.L.Dorzyńskiej-Rybickiej 297 Zobacz w BIP
WGN 20/14/1/190 budownictwo jednorodzinne, niezabudowana ul. L. Dobrzyńskiej-Rybickiej 297 Zobacz w BIP
WGN 20/14/1/191 budownictwo jednorodzinne, niezabudowana - 293 Zobacz w BIP
WGN 20/14/1/192 budownictwo jednorodzinne, niezabudowana - 280 Zobacz w BIP
WGN 20/14/1/225 budownictwo jednorodzinne, niezabudowana - 437 Zobacz w BIP
WGN 20/14/1/252 budownictwo jednorodzinne, niezabudowana - 454 Zobacz w BIP
WGN 20/18/41/4 niezabudowana - REJON UL. ŁOMNICKIEJ/HALNEJ 679
WGN 20/18/41/5 budownictwo jednorodzinne, niezabudowana rej ul. Karpackiej - Halnej 679
WGN 20/18/43 budownictwo jednorodzinne, niezabudowana ul. Łomnicka-Karpacka 1380
BOI 20/24/1/12, 20/24/1/7, 20/24/1/9 budownictwo jednorodzinne ul. Golęcińska 7 i 7a (0,23 ha, zabudowa jednorodzinna) 2300
BOI 20/41/6/20, 20/41/6/22 budownictwo jednorodzinne, budownictwo wielorodzinne, usługi, zabudowana Rejon ul. Urbanowskiej i ul. Drzymały (0,87 ha, zabudowa mieszkaniowo-usługowa) 8672
BOI 21/08/105/13 budownictwo wielorodzinne, usługi ul. Janickiego - Św. Wawrzyńca (0,79 ha, zabudowa wielorodzinna lub usługi) 7900
BOI 21/10/163/1, 21/10/163/2 budownictwo wielorodzinne, usługi ul. J. H. Dąbrowskiego 51 (0,07 ha, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usługi) 700
WGN 25/16/65, 25/16/66 budownictwo jednorodzinne, zabudowana ul. Strzeszyńska 268 620 Zobacz w BIP
WGN 25/16/65, 25/16/66 budownictwo jednorodzinne, niezabudowana ul. Strzeszyńska 268 620 Zobacz w BIP
BOI 27/12/537/15, 27/12/537/16, 27/12/537/4, 27/12/537/6 inne ul. Chojnicka (9,74 ha, tereny zieleni i wód oraz sportu i rekreacji w klinie zieleni) 97400
BOI 37/07/19/10, 37/07/19/4, 37/07/19/6 budownictwo wielorodzinne, usługi Rejon ul. Mieleszyńskiej (1,19 ha, zabudowa wielorodzinna lub usługowa) 11900
BOI 38/06/13/1, 51/02/46/1, 51/02/46/3, 51/02/47/10, 51/02/47/11, 51/02/47/12, 51/02/47/9, 51/02/48/1, 51/02/48/2, 51/02/49/1, 51/02/49/3, 51/02/49/4, 51/02/49/5, 51/02/51/3, 51/02/54/4, 51/02/54/5, 51/02/54/7, 51/02/54/9 budownictwo wielorodzinne, usługi Al. Niepodległości/ul. Przepadek (1,52 ha, zabudowa wielorodzinna lub usługowa) 15200
BOI 39/10/20 budownictwo wielorodzinne, usługi ul. Gąsiorowskich 6 (0,58 ha, zabudowa mieszkaniowo-usługowa) 5800
BOI 39/19/49/5, 39/19/49/8 inne, usługi ul. Ptasia 12 (0,24 ha, zabudowa mieszkaniowo-usługowa) 2387
WGN 39/35/13/11 niezabudowana, usługi UL.HETMAŃSKA 12121
BOI 52/26/14/4, 52/26/18/2 budownictwo jednorodzinne, budownictwo wielorodzinne, usługi ul. Ugory i ul. Czapla (0,22 ha, zabudowa wielorodzinna lub jednorodzinna lub usługowa) 2200
BOI budownictwo wielorodzinne, usługi ul. Bukowska (2,64 ha, zabudowa wielorodzinna lub usługowa) 26400
BOI budownictwo wielorodzinne, usługi ul. Unii Lubelskiej (2,05 ha, zabudowa mieszkaniowo-usługowa) 20549