Nieruchomości do zbycia

Wyszukiwarka nieruchomości
 
Kategoria nieruchomości:
Wydział Oznaczenie działki Kategoria Adres / Rejon Pole powierzchni [m2] WWW
BOI 01/15/14/2 aktywizacja gospodarcza, inne, usługi Rejon ulic Bałtyckiej i Energetycznej (6,98 ha, zabudowa usługowa lub produkcyjna lub magazynowa lub składowa) 69800
WGN 05/02/30/1 niezabudowana, usługi ul. Jana Pawła II 21 360 Zobacz w BIP
BOI 05/05/138 usługi Rondo Rataje (1,16 ha, zabudowa usługowa) 11578
WGN 06/15/13/1 budownictwo wielorodzinne, niezabudowana, usługi ul. Unii Lubelskiej 12549 Zobacz w BIP
WGN 06/15/13/2 budownictwo wielorodzinne, niezabudowana, usługi ul. Unii Lubelskiej 2 8000 Zobacz w BIP
WGN 06/18/13/5, 06/19/15/6, 06/20/11/8 niezabudowana, usługi ul. Sarbinowska 48016 Zobacz w BIP
BOI 06/19/15/10, 06/19/15/2, 06/20/12/3, 06/23/1/2, 06/23/1/4, 06/23/1/8 inne, usługi Rejon ulic Obodrzyckiej, Sarbinowskiej i Garaszewo (9,29 ha, tereny produkcyjno-usługowe, usługowe, tereny parkingów niepublicznych) 92900 Zobacz w BIP
WGN 20/14/1/252 budownictwo jednorodzinne, niezabudowana - 454 Zobacz w BIP
WGN 20/18/41/4 niezabudowana - REJON UL. ŁOMNICKIEJ/HALNEJ 679 Zobacz w BIP
WGN 20/18/41/5 budownictwo jednorodzinne, niezabudowana rej ul. Karpackiej - Halnej 679 Zobacz w BIP
WGN 20/18/43 budownictwo jednorodzinne, niezabudowana ul. Łomnicka-Karpacka 1380 Zobacz w BIP
BOI 20/24/1/12, 20/24/1/7, 20/24/1/9 budownictwo jednorodzinne ul. Golęcińska 7 i 7a (0,23 ha, zabudowa jednorodzinna) 2300
BOI 20/41/6/20, 20/41/6/22 budownictwo jednorodzinne, budownictwo wielorodzinne, usługi, zabudowana Rejon ul. Urbanowskiej i ul. Drzymały (0,87 ha, zabudowa mieszkaniowo-usługowa) 8672
WGN 21/07/55/11, 21/07/55/6, 21/07/55/7, 21/07/55/8, 21/07/55/9 budownictwo wielorodzinne, usługi, zabudowana ul. Michała Kajki 13, ul. Michała Kajki 13, ul. Michała Kajki 15 2431 Zobacz w BIP
WGN 21/07/55/11, 21/07/55/6, 21/07/55/7, 21/07/55/8, 21/07/55/9 budownictwo wielorodzinne, usługi ul. Michała Kajki 13, ul. Michała Kajki 13, ul. Michała Kajki 15 2431 Zobacz w BIP
BOI 21/08/105/13 budownictwo wielorodzinne, usługi ul. Janickiego - Św. Wawrzyńca (0,79 ha, zabudowa wielorodzinna lub usługi) 7900
BOI 21/10/163/1, 21/10/163/2 budownictwo wielorodzinne, usługi ul. J. H. Dąbrowskiego 51 (0,07 ha, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usługi) 700
WGN 25/16/65, 25/16/66 budownictwo jednorodzinne, zabudowana ul. Strzeszyńska 268 620 Zobacz w BIP
WGN 25/16/65, 25/16/66 budownictwo jednorodzinne, niezabudowana ul. Strzeszyńska 268 620 Zobacz w BIP
BOI 27/12/537/15, 27/12/537/16, 27/12/537/4, 27/12/537/6 inne ul. Chojnicka (9,74 ha, tereny zieleni i wód oraz sportu i rekreacji w klinie zieleni) 97400
BOI 37/07/19/10, 37/07/19/4, 37/07/19/6 budownictwo wielorodzinne, usługi Rejon ul. Mieleszyńskiej (1,19 ha, zabudowa wielorodzinna lub usługowa) 11900
BOI 38/06/13/1, 51/02/46/1, 51/02/46/3, 51/02/47/10, 51/02/47/11, 51/02/47/12, 51/02/47/9, 51/02/48/1, 51/02/48/2, 51/02/49/1, 51/02/49/3, 51/02/49/4, 51/02/49/5, 51/02/51/3, 51/02/54/4, 51/02/54/5, 51/02/54/7, 51/02/54/9 budownictwo wielorodzinne, usługi Al. Niepodległości/ul. Przepadek (1,52 ha, zabudowa wielorodzinna lub usługowa) 15200
BOI 39/10/20 budownictwo wielorodzinne, usługi ul. Gąsiorowskich 6 (0,58 ha, zabudowa mieszkaniowo-usługowa) 5800
BOI 39/19/49/5, 39/19/49/8 inne, usługi ul. Ptasia 12 (0,24 ha, zabudowa mieszkaniowo-usługowa) 2387
WGN 39/35/13/11 niezabudowana, usługi UL.HETMAŃSKA 12121 Zobacz w BIP
WGN 52/26/14/4 zabudowana ul. Ugory 89 888 Zobacz w BIP
BOI 52/26/18/2 budownictwo jednorodzinne, budownictwo wielorodzinne, usługi ul. Ugory i ul. Czapla (0,22 ha, zabudowa wielorodzinna lub jednorodzinna lub usługowa) 2200 Zobacz w BIP
BOI budownictwo wielorodzinne, usługi ul. Bukowska (2,64 ha, zabudowa wielorodzinna lub usługowa) 26400
BOI budownictwo wielorodzinne, usługi ul. Unii Lubelskiej (2,05 ha, zabudowa mieszkaniowo-usługowa) 20549 Zobacz w BIP