Al. Niepodległości/ul. Przepadek

Położenie

Nazwa lokalizacji

Al. Niepodległości/ul. Przepadek

Działki

51/02/46/1, 51/02/47/9, 51/02/48/2, 51/02/49/1, 51/02/54/5, 51/02/54/9, 51/02/47/11, 51/02/49/5, 51/02/51/3, 51/02/54/7, 51/02/49/3, 51/02/54/4, 51/02/48/1, 51/02/49/4, 51/02/46/3, 51/02/47/10, 51/02/47/12

Położenie

Położenie na mapie

Miasto/Gmina

Poznań

Powiat

Poznań

Województwo

wielkopolskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

1,515

Orientacyjna cena gruntu [PLN] włączając 23% VAT

0,00

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel/właściciele

Miasto Poznań

Decyzja o warunkach zabudowy (aktywne jesli plan zagosp pusty)

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem: MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej

Charakterystyka działki

Obecne użytkowanie

Budynki nieużytkowane, teren częściowo wykorzystywany jako parking

Budynki i zabudowania na terenie

Zabudowa składowo-magazynowa i usługowa

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Od ul. Przepadek i Al. Niepodległości

Autostrada/droga krajowa [km]

A2: 8,4 km

Kolej [km]

Poznań Główny: 2,3 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Ławica: 7,2 km

Istniejąca infrastruktura

Informacje dodatkowe

Uwagi

Przeznaczenie: śródmiejska zabudowa wielorodzinna lub usługowa

Osoba przygotowująca ofertę

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Osoby do kontaktu

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Niniejszy materiał¸ jest materiałem promocyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Prawa Cywilnego.
Cena nieruchomości może ulec zmianie.