Al. Niepodległości/ul. Przepadek

Mapy i wizualizacje

Położenie

Nazwa lokalizacji

Al. Niepodległości/ul. Przepadek

Działki

51/02/46/1, 51/02/47/9, 51/02/48/2, 51/02/49/1, 51/02/54/5, 51/02/54/9, 51/02/47/11, 51/02/49/5, 51/02/51/3, 51/02/54/7, 38/06/13/1, 51/02/49/3, 51/02/54/4, 51/02/48/1, 51/02/49/4, 51/02/46/3, 51/02/47/10, 51/02/47/12

Położenie

Położenie na mapie

Miasto/Gmina

Poznań

Powiat

Poznań

Województwo

wielkopolskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

1,515

Orientacyjna cena gruntu [PLN] włączając 23% VAT

0,00

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel/właściciele

Miasto Poznań

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość znajduje się na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Charakterystyka działki

Obecne użytkowanie

Budynki nieużytkowane, teren częściowo wykorzystywany jako parking.

Budynki i zabudowania na terenie

Zabudowa składowo-magazynowa i usługowa

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Od ul. Przepadek i Al. Niepodległości

Autostrada/droga krajowa [km]

A2: 8,4 km

Kolej [km]

Poznań Główny: 2,3 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Poznań-Ławica: 7,2 km

Istniejąca infrastruktura

Informacje dodatkowe

Uwagi

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem: MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub/i zabudowy usługowej.

Osoba przygotowująca ofertę

Imię, nazwisko: Agnieszka Susicka
Funkcja:starszy specjalista ds. ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:+48 61 878 57 89 agnieszka_susicka@um.poznan.pl

Osoby do kontaktu

Imię, nazwisko: Agnieszka Susicka
Funkcja:starszy specjalista ds. ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:+48 61 878 57 89 agnieszka_susicka@um.poznan.pl

Niniejszy materiał¸ jest materiałem promocyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Prawa Cywilnego.
Cena nieruchomości może ulec zmianie.