Zarezerwuj wizytę w Urzędzie

Wyświetl według: tematu wydziału

Dostępne usługi rezerwacji

 
 

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Grupa spraw: Pojazdy

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
REJESTRACJA POJAZDÓW
WYREJESTROWANIE POJAZDÓW
Kradzież
Zbycie pojazdu
Złomowanie
DOWODY REJESTRACYJNE
Odbiór stałego dowodu
Odbiór dowodu zatrzymanego przez policję
Wtórnik lub wymiana dowodu
Wtórnik lub wymiana karty pojazdu
Adnotacje GAZ, HAK, L, VAT, TAXI, zastaw
TABLICE REJESTRACYJNE
Tablice z nowym numerem z powodu kradzieży lub zniszczenia
Tablice czasowe
Wtórnik tablic z dotychczasowym numerem
ZMIANY W POJEŹDZIE
Zmiany konstrukcyjne
Nowy numer nadwozia
Adnotacje GAZ, HAK, L, VAT, TAXI, zastaw
Grupa spraw: Prawo jazdy

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Zatrzymane
PKK
Wnioski
Odbiór
Grupa spraw: Dowody osobiste

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Wniosek
ODBIÓR
Nazwisko na literę A-L
Nazwisko na literę M-Z
Zgłoszenie utraty
Grupa spraw: Meldunki/PESEL

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Zameldowanie / wymeldowanie
PESEL
Udostępnianie danych osobowych / zaświadczenia meldunkowe
 
 

Urząd Stanu Cywilnego

Grupa spraw: Urząd Stanu Cywilnego

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
URODZENIA
URODZENIE W POLSCE
Zgłoszenie urodzenia
Urodzenie za granicą
MAŁŻEŃSTWA
MAŁŻENSTWO W POLSCE
ŚLUB CYWILNY
Rezerwacja terminu ślubu
Zgłoszenie świadków / Odbiór dokumentów
ZAŚWIADCZENIA
Zaświadczenie do ślubu konkordatowego
Zaświadczenie do ślubu za granicą
Małżeństwo za granicą
ZGONY
Zgon w Polsce
Zgon za granicą
UZNANIE OJCOSTWA
Przed urodzeniem dziecka (poczętego)
Jednocześnie ze zgłoszeniem urodzenia
Po sporządzeniu aktu urodzenia
ZMIANY W AKTACH STANU CYWILNEGO
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I INNE DOKUMENTY
ODPIS AKTU STANU CYWILNEGO
Odpis aktu stanu cywilnego
 
 

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Grupa spraw: Działalność gospodarcza

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wpis do CEIDG
Zmiana wpisu w CEIDG
Wykreślenie wpisu w CEIDG
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
INNE OBIEKTY HOTELARSKIE I POLA BIWAKOWE
LICENCJE, ZEZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA NA TRANSPORT
Odbiór uprawnień
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLI
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Grupa spraw: Rolnictwo

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Zwierzęta zagrożone wyginięciem
Zaświadczenie dla rolnika
Zwrot podatku akcyzowego
 
 

Wydział Podatków i Opłat

Grupa spraw: Podatki

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Od nieruchomości
Rolny
Leśny
Od środków transportowych
Zaświadczenia dot. podatków
 
 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Grupa spraw: Gospodarka nieruchomościami

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Gospodarka nieruchomościami
 
 

Profil Zaufany

Grupa spraw: Profil Zaufany

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Potwierdzenie Profilu Zaufanego e-PUAP
 
 

Wydział Gospodarki Komunalnej