Zarezerwuj wizytę w Urzędzie

Wyświetl według: tematu wydziału

Dostępne usługi rezerwacji

 
 

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Grupa spraw: PESEL (UA)

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
PESEL (UA)
Grupa spraw: Pojazdy

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
REJESTRACJA POJAZDÓW
WYREJESTROWANIE POJAZDÓW
Kradzież
Zbycie pojazdu
Złomowanie
DOWODY REJESTRACYJNE
Odbiór stałego dowodu
Odbiór dowodu zatrzymanego przez policję
Wtórnik lub wymiana dowodu
Adnotacje GAZ, HAK, L, VAT, TAXI, zastaw
TABLICE REJESTRACYJNE
Tablice z nowym numerem z powodu kradzieży lub zniszczenia
Tablice czasowe
Wtórnik tablic z dotychczasowym numerem
ZMIANY W POJEŹDZIE
Zmiany konstrukcyjne
Nowy numer nadwozia
Adnotacje GAZ, HAK, L, VAT, TAXI, zastaw
Grupa spraw: Uprawnienia do kierowania

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Zatrzymane
Odbiór praw jazdy. Sobota g. 7.30 -14.00.
Wymiana prawa jazdy polskiego
Międzynarodowe prawo jazdy/pozwolenie na kierowanie tramwajem/pojazdy uprzywilejowane
Odbiór prawa jazdy
PKZ/Karta Kwalifikacji Kierowcy
PKK
Wymiana prawa jazdy zagranicznego
Grupa spraw: Dowody osobiste

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Wniosek
ODBIÓR
Nazwisko na literę A-L
Nazwisko na literę M-Z
Zgłoszenie utraty
Grupa spraw: Meldunki / PESEL

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Zameldowanie / wymeldowanie / PESEL
Udostępnianie danych osobowych / zaświadczenia meldunkowe
Zastrzeżenie PESEL
 
 

Urząd Stanu Cywilnego

Grupa spraw: Urząd Stanu Cywilnego

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
URODZENIA
URODZENIE W POLSCE
Zgłoszenie urodzenia
Urodzenie za granicą
MAŁŻEŃSTWA
MAŁŻENSTWO W POLSCE
ŚLUB CYWILNY
Rezerwacja terminu ślubu
ZAŚWIADCZENIA
Zaświadczenie do ślubu konkordatowego
Zaświadczenie do ślubu za granicą
Zmiana nazwiska po rozwodzie
MAŁŻEŃSTWO ZA GRANICĄ
Zaświadczenie do ślubu za granicą
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego
ZGONY
Zgon w Polsce
Zgon za granicą
UZNANIE OJCOSTWA
Przed urodzeniem dziecka (poczętego)
Jednocześnie ze zgłoszeniem urodzenia
Po sporządzeniu aktu urodzenia
ZMIANY W AKTACH STANU CYWILNEGO
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I INNE DOKUMENTY
ODPIS AKTU STANU CYWILNEGO
Odpis aktu stanu cywilnego
ZMIANA IMION I NAZWISK
Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu
Zmiana imienia (imion) dziecka
Zmiana imienia lub nazwiska
Zmiana nazwiska po rozwodzie
 
 

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Grupa spraw: Działalność gospodarcza

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wpis do CEIDG
Zmiana wpisu w CEIDG
Wykreślenie wpisu w CEIDG
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
INNE OBIEKTY HOTELARSKIE I POLA BIWAKOWE
Ewidencja innych obiektów hotelarskich i pól biwakowych
LICENCJE, ZEZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA NA TRANSPORT
Złożenie wniosku - Zaświadczenie potwierdzające wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne
Odbiór uprawnień
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLI
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Grupa spraw: Rolnictwo

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Sprzęt pływający
Karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego
Zwierzęta zagrożone wyginięciem
Zaświadczenie dla rolnika
Zwrot podatku akcyzowego
 
 

Wydział Podatków i Opłat

Grupa spraw: Podatki

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Od nieruchomości
Rolny
Leśny
Od środków transportowych
Zaświadczenia dot. podatków
 
 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Grupa spraw: Gospodarka nieruchomościami

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Gospodarka nieruchomościami
 
 

Profil Zaufany

Grupa spraw: Profil Zaufany

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Potwierdzenie Profilu Zaufanego e-PUAP
 
 

Wydział Gospodarki Komunalnej

Grupa spraw: Kontrola szamb

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Kontrola szamb
 
 

Ok Poznań

Grupa spraw: Karta Ok Poznań

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Karta Ok Poznań
 
 

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła - CEEB

Grupa spraw: Deklaracja dotycząca źródeł ciepła - CEEB

Legenda

informacje dodatkowe
opis procedury
rezerwuj wizytę
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła - CEEB