O "Kronice Miasta Poznania"

"Kronika Miasta Poznania" to kwartalnik wydawany od 1923 r., który mocno akcentuje swoją obecność w kulturalnym krajobrazie stolicy Wielkopolski. Jest jednym z najstarszych, o ile nie najstarszym, pismem regionalistyczno-historycznym w kraju. Od ponad ćwierć wieku wszystkie numery pisma mają nowoczesny, monograficzny charakter. Wielkim atutem kwartalnika jest umiejętne łączenie problematyki stricte lokalnej z podejmowaniem zagadnień związanych z szerszymi tematami historycznymi. Ten sukces jest możliwy dzięki ścisłej współpracy poznańskiego środowiska naukowego, stanowiącego główne zaplecze "Kroniki", z pracownikami miejskich instytucji kultury, przedstawicielami społeczności lokalnych, kronikarzami miejscowego życia czy autorami wspomnień. I choć w "Kronice" dominuje tematyka szeroko rozumianych nauk historycznych (historia, historia sztuki, archeologia, archiwistyka, muzealnictwo), to poszczególne numery mają zazwyczaj charakter interdyscyplinarny.

Najnowszy tom Kroniki Miasta Poznania: Malarze i rzeźbiarze (KMP 1/2024)

W ciągu 100 lat istnienia "Kroniki Miasta Poznania" wielokrotnie zamieszczane były w niej materiały o miejscowych malarzach i rzeźbiarzach, ale do tej pory nie poświęcono im osobnego tomu. I oto jest! Numer dający ogląd na to, jak od XV wieku do dziś rozwijały się te dwie profesje na gruncie poznańskim. To pozycja wyjątkowa, nie tylko dlatego, że otwiera drugie stulecie naszego kwartalnika, ale także dlatego, że jest drukowana w kolorze - tak by odbiorcy tomu o artystycznej tematyce mogli lepiej rozpoznać wartość omawianych dzieł.

Tom kupicie na stronie naszego sklepu internetowego i w Centrum Informacji Kulturalnej.

Załączniki