Podziemny Poznań

Kronika Miasta Poznania 1/2021

Autorzy "Kroniki Miasta Poznania" próbują odpowiedzieć na pytanie, co kryje się pod poznańskimi ulicami, chodnikami i miejską zabudową. Archeolodzy i historycy prezentują wyniki swoich badań prowadzonych pod budynkami, placami, na teranie dawnych cmentarzy czy w kościelnych kryptach, a eksploratorzy i pasjonaci opowiadają o swoich odkryciach. Są również teksty, w których można przeczytać o podziemnej infrastrukturze albo dowiedzieć się, w jaki sposób podziemne przestrzenie - schrony, forty, tunele - są wykorzystywane obecnie albo do czego służyły w przeszłości. 

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej