Zapowiedzi wydawnicze

  • Historia Poznania

autor: Przemysław Matusik

współwydawcy: Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

termin wydania: 2021 r.

Obszerna czterotomowa publikacja popularnonaukowa w bardzo przystępny i interesujący sposób omawiająca historię Poznania od legendarnych początków po czasy współczesne. Nowoczesna monografia przedstawia losy stolicy Wielkopolski i jej mieszkańców: proces dynamicznego rozwoju Poznania jako aglomeracji miejskiej, ewolucję miasta jako ośrodka gospodarczego, a szczególnie handlowego oraz centrum kulturalnego Polski Zachodniej. Tekst wyposażony został w kilkaset ilustracji oraz planów prezentujących proces przekształcania się Poznania z miasta na wpół feudalnego w nowoczesny ośrodek miejski.


tom 1: Historia Poznania do 1793

Opowieść o staropolskim i przednowoczesnym Poznaniu, począwszy od okrytych mrokiem początków, a skończywszy na przejściu pod pruską władzę. Dzieje grodu na Ostrowie Tumskim, jednego z najznaczniejszych w państwie Piastów ośrodków władzy politycznej, militarnej i kościelnej. A także losy miasta lokowanego w 1253 r. na lewym brzegu Warty. Historia królewskiego Poznania, przez ponad trzysta lat pokoju świecącego silnym blaskiem swej zasobności i gospodarczej prężności, potem doświadczającego druzgocących wojen, konfliktów, okupacji oraz niszczących zaraz i klęsk żywiołowych. 


tom 2: Historia Poznania 1793-1918

Dzieje Poznania w przełomowym XIX w. Prusacy w końcu lat 20. przekształcili miasto w twierdzę, która na kilkadziesiąt lat zahamowała jego rozwój, by dopiero na początku XX w. zlikwidować fortyfikacje i wznieść reprezentacyjną dzielnicę cesarską z neoromańskim zamkiem - rezydencją cesarza Wilhelma II. W tym rozwoju niemałą rolę odegrali Polacy, stawiając efektowne budowle w centrum, tworząc pierwsze muzeum, fundując nowoczesny teatr, rozwijając rynek polskich czasopism... Wybuch pierwszej wojny światowej całkowicie zmienił sytuację, otwierając przed Polakami i Poznaniem nowe perspektywy.


tom 3: Historia Poznania 1918-1945

Po roku 1918 następuje rozwój Poznania jako ośrodka naukowego i gospodarczego - z utworzeniem uniwersytetu, powołaniem do życia Targów Poznańskich oraz niezwykłym wydarzeniem, jakim była Powszechna Wystawa Krajowa w 1929 r. Osiągnięcia dwudziestolecia przekreśla wybuch wojny. Niemiecki okupant dokonuje zagłady społeczności żydowskiej, brutalnie wysiedla przedstawicieli poznańskich elit. Nazistowskie panowanie kończy ofensywa Armii Czerwonej w styczniu 1945 r. i walka o miasto, która zdruzgotała historyczne dzielnice. Poznań wyzwolony z wojennego koszmaru jest już innym miastem. 


tom 4: Historia Poznania 1946-2016

Po wojnie Poznań trudno godził się z nową rzeczywistością, czego symbolem był zryw 28 czerwca 1956 r.. Zdruzgotane kwartały Starego Miasta zostają wykreowane na nowo. Obok dawnych dzielnic powstają blokowiska. Poznań zmaga się z odpływem mieszkańców i deindustrializacją, ale i intensywnie modernizuje.


Mecenat:

UWI

Współwydawcy:

Fundacja Rozwoju Miasta Poznania

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Patroni medialni:

TVP Poznań

Radio Afera

Radio Poznań

Gazeta Wyborcza Poznań

Ciekawostki historyczne