I. Zagadnienia polityczno-społeczne i prawne

36
Roczniki wielkopolskie. Tłum.: Anna Pawlaczyk, Jacek Wiesiołowski. 1995 nr 2 s. 67-122, il.
37
Stępnik Tomasz: Baszta armatnia przy ul. Koziej. Wstępne wyniki badań archeologiczno-architektonicznych. 1966 nr 1 s. 261-263, il.
38
Stępnik Tomasz: Z badań nad osadnictwem w rejonie Starego Miasta w Poznaniu. 1993 nr 3/4 s. 336-342, szk.
39
Stępnik Tomasz: Zewnętrzny mur obronny miasta przy zbiegu ulic Stawnej i Garbary. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych. 1996 nr 1 s. 152-158, fot., il.
40
Wawrzyniak Piotr: Średniowieczna Brama Wrocławska w świetle najnowszych badań archeologicznych - doniesienie. 1996 nr 1 s. 234-242, fot., il.
41
Wiesiołowski Jacek: Poznańska próba walki z hazardem w połowie XV wieku. 1993 nr 1/2 s. 54-59.
42
Wiesiołowski Jacek: Przemysł - Lancelot, czyli Strażnica Radości nad Wartą. 1995 nr 2 s. 123-135, il.
43
Wiesiołowski Jacek: Pseudo-Warneńczykowie w Poznaniu. 1995 nr3 s. 241-255.
44
Wiesiołowski Jacek: Zabójstwo księżnej Ludgardy w 1283 roku. 1993 nr 1/2 s. 7-22.
45
Wojciechowska Marja: Dwa opisy litkupu z akt poznańskich. 1928 s. 360-365.
46
Zaleski Zygmunt: Statut prawa porządkowego z roku 1462. 1923 s.54-55, 68-79.
47
[Zaleski Zygmunt] Z.Z.: Wsie miejskie z r. 1253. 1927 s. 96-98.
48
Zaremska Hanna: Poznański wykaz proskrybowanych (1418-1438). 1993 nr 1/2 s. 23-28.
49
Żak Jan: Wczesnośredniowieczne osadnictwo na Ostrowie Poznańskim w Poznaniu w świetle badań wykopaliskowych w r. 1960. 1961 nr 2 s.45-55, fot., il., pl.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej