Staże i praktyki

UWAGA: Staże wydawnicze w 2022 r. zostają zawieszone.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 2013 roku Wydawnictwo realizuje autorski program staży i praktyk studenckich, adresowany przede wszystkim do studentów studiów magisterskich i doktoranckich kierunków humanistycznych, którzy mają obowiązek odbycia praktyki studenckiej lub chcieliby ją odbyć nieobowiązkowo. Celem programu jest stworzenie studentom możliwości zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń, wykorzystania w praktyce wiedzy przyswajanej podczas studiów.

W ramach programu Wydawnictwo oferuje udział w następujących rodzajach staży:

1. Praktyki wydawnicze

W ramach tych praktyk studenci poznają cykl produkcyjny wydawnictw (periodycznych i nieperiodycznych) - od zabudżetowania, poprzez planowanie i zamawianie materiałów autorskich, opracowanie szaty graficznej, redakcję, korektę, po druk. Uczą się także redagowania oraz pisania tekstów informacyjnych, felietonów, komentarzy. Opracowują materiały autorskie oraz piszą na tematy im zlecone, są delegowani na konkretne wydarzenia z zadaniem stworzenia tekstu. Przygotowane przez nich materiały są redagowane w ich obecności przez doświadczonych redaktorów i omawiane.

Studenci nabywają praktycznych umiejętności wymaganych od redaktora. Uczą się zdobywania informacji, rozmowy o tekście, pisania różnych publicystycznych i informacyjnych form dziennikarskich. Poznają także cykl produkcji publikacji, druku i mechanizmy promocji.

Czas trwania: program realizowany jest w edycjach corocznych. Praktyki mają formę wykładów i zajęć praktycznych i odbywają się w dwutygodniowych turnusach, od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14.

2. Praktyki z zakresu przygotowania graficznego publikacji

Praktykanci poznają zasady projektowania, składu komputerowego i przygotowania do druku publikacji periodycznych i nieperiodycznych, pogłębią znajomość programów graficznych używanych w składzie wydawnictw (DTP) i wykonają zadania dostosowane do stanu ich wiedzy i poziomu zaawansowania. Staż koncentruje się na praktycznym zastosowaniu wiedzy w realiach codziennej pracy w studiu. Uwaga! Wymagana znajomość podstaw Adobe Indesign i Photoshop! Prowadzący staż będą ją weryfikować przed dopuszczeniem do stażu.

Czas trwania: program realizowany jest w edycjach rocznych. Bezpłatne zajęcia organizowane są od stycznia do października i trwają trzy tygodnie - dla osób ze skierowaniem z uczelni lub 30 dni w ramach umowy wolontariackiej. Odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14 (istnieje możliwość indywidualnego dostosowania godzin).

Osoby zainteresowane udziałem w praktykach proszone są o kontakt z Joanną Pakułą, kierownikiem studia graficznego (tel. 61 854 07 65) oraz o przesłanie aplikacji w formie listu motywacyjnego, CV oraz skanu podpisanego "Formularza kandydata na staż studencki"  do specjalisty ds. edukacji Pauliny Węgielnik (edukacja@wm.poznan.pl). Do weryfikacji znajomości InDesigna prosimy również o CV w formacie idml i pdf.

Rezerwację terminu prosimy potwierdzić w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie praktyk.

3. Praktyki promocyjno-sprzedażowe i z zakresu informacji kulturalnej w Centrum Informacji Kulturalnej, Zespole Sprzedaży i Promocji

Studenci zapoznają się ze sposobami sprzedaży książek, map, pamiątek miejskich, biletów na imprezy turystyczne i kulturalne. Poznają zasady i techniki obsługi klienta oraz zaznajomią się z mechanizmami sprzedaży produktów oferowanych przez Wydawnictwo. Poznają też sposoby promocji marki Miasta poprzez działania edukacyjne organizowane przez Centrum Informacji Kulturalnej i Zespół Edukacyjny. Nauczą się kompetentnego udzielania informacji o mieście i regionie.

Czas trwania: program realizowany jest w edycjach corocznych, zajęcia odbywają się od stycznia do października i trwają 3 tygodnie (lub 30 dni w ramach umowy wolontariackiej). Spotkania odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14 (istnieje możliwość indywidualnego dostosowania godzin).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby zainteresowane udziałem w stażach proszone są o przesłanie aplikacji w formie listu motywacyjnego, CV oraz skanu podpisanego "Formularza kandydata na staż studencki" do specjalisty ds. edukacji Pauliny Węgielnik (edukacja@wm.poznan.pl).

Rezerwację terminu prosimy potwierdzić w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie praktyk.

Załączniki