Dzień Pośrednika 2014

2014-03-28 ( piątek )
Poznań, Biura Nieruchomosci

Pośrednicy w dniu 28 marca br. będą czekać na wszystkich zainteresowanych w swoich biurach, oferując bezpłatne konsultacje dotyczące rynku nieruchomości. Ponad 30 biur zgłosiło się do akcji Drzwi Otwartych zainicjowanej już po raz trzeci przez PFRN i otworzą w tym dniu swoje drzwi.

Patronami honorowymi Drzwi Otwartych w Poznaniu zostali: Radio Merkury, Gazeta Wyborcza, Starosta Poznański oraz WSB w Poznaniu. Z założenia spotkania w ramach prowadzonej akcji maja przybliżyć tajniki rynku, podnosić zasób wiedzy dotyczącej nieruchomości, jak również mają one wpłynąć na pozytywny wizerunek pośredników, którzy pośrednio, acz bardzo konsekwentnie wpływają w jakimś stopniu na rozwój naszego miasta i całego województwa.

Zapraszamy do biur nieruchomości zrzeszonych we WSPON na Dzień Otwartych Drzwi w dniu 28 marca 2014. Więcej informacji i wykaz biur na www.wspon.pl

Załącznik