Wydarzenia na planie Pokaż na planie
logo projektu - napis Niepodległe

Niepodległa: Wiosna Ludów w Wielkopolsce 1848

2018-03-17 ( sobota )
12:00
Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Stary Rynek 9 , Poznań

Na wieść o rewolucji w Berlinie 20 marca 1848 r. utworzono w Poznaniu Komitet Narodowy, który proklamował niepodległość, czyli odłączenie od Królestwa Prus, i przystąpił do organizacji sił zbrojnych, na czele których stanął Ludwik Mierosławski. Obowiązkiem służby wojskowej objęto mężczyzn od 17 do 50 roku życia. Powstało wiele ośrodków formowania sił zbrojnych. Zorganizowano obozy wojskowe we Wrześni, Książu, Mieściskach, Pleszewie i Środzie. Po zawarciu umowy jarosławskiej z władzami pruskimi ograniczono liczbę obozów do czterech. Kolejne próby ich likwidacji doprowadziły do bitew, z których najważniejsze stoczono pod Książem, Miłosławiem i Sokołowem. Przewaga wojsk pruskich oraz brak warunków do osiągnięcia zwycięstwa doprowadziły 9 maja do kapitulacji wojsk powstańczych w Bardzie pod Wrześnią. Wykład połączony został z prezentację zawierającą m.in. wizerunki nielicznych pamiątek zachowanych do czasów współczesnych w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, takich jak: tłok pieczęci Wydziału Wojennego Polskiego Komitetu Narodowego, zapinka ks. Teofila Kegela (1815-1891), kapelana w obozie średzkim oraz broni, dokumentów i ikonografii.

prowadzenie: Jarosław Łuczak
wstęp wolny

Więcej na temat programu z okazji jubileuszu odzyskania niepodległości można znaleźć na podstronie, pod linkiem: 1918-2018. Wolność. Kocham i rozumiem

Więcej informacji na temat ogólnopolskiego programu Niepodległa pod linkiem niepodlegla.gov.pl

Zobacz www.mnp.art.pl