• flaszuszka 1. [buteleczka]: Inkost sie do szkoły nosiuło w mały flaszuszce, kożdy mioł swojóm. Inform. 2. żart. [butelka z alkoholem]: Kiedy Sprzączka na chwiłke hycnął do kuchni, bo poczuł, że coś kipi, Jaśku dopadł do flaszuszki. Jakbyś ta mioł, stary, flaszuszke, zdołoby sie szczype uloć.