• jachać wych. z użycia [jechać]: Kazał żeby jachał za nim, to zaprowadzi mnie na nocleg. Franek, przełóż no te wajche, bo jadymy bez Teatralke. Tam z niym były różne cuda, bo łón był myśliwy, zaś wiy pani, nas namówiył, żeby my mu śli nagónke robić, ji to my tam musieli jachać.