grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

41. rocznica stanu wojennego

Poznań uczcił 41. Rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W uroczystościach wzięli udział m.in. przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz oraz zastępca prezydenta Bartosz Guss.

Fot. Miasto Poznań - grafika artykułu
Fot. Miasto Poznań

Główne uroczystości rozpoczęły się w kościele oo. dominikanów, gdzie odprawiono mszę św. w intencji ofiar stanu wojennego, po której złożono wiązanki pod tablicą w krużgankach klasztoru. Następnie mieszkańcy miasta, przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich oraz działających na terenie Wielkopolski związków zawodowych przeszli pod Pomnik Ofiar Czerwca 1956 r., gdzie miała miejsce kulminacja uroczystości. W uroczystościach uczestniczyli m.in. przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz, wiceprezydent Bartosz Guss, radna miejska Lidia Dudziak, przedstawiciele władz wojewódzkich oraz związku zawodowego "Solidarność". W stolicy Wielkopolski obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz przy głazach Piotra Majchrzaka i o. Honoriusza Kowalczyka. Poznań reprezentował Stanisław Tamm, sekretarz miasta.

Stan wojenny w Polsce wprowadzono 13 grudnia 1981 roku, a zniesiono - 22 lipca 1983 roku. Według różnych źródeł tylko podczas pierwszego dnia stanu wojennego internowano od 5 do 6,5 tys., osób, a do 1983 roku internowano ponad 10 tysięcy działaczy związanych z "Solidarnością". Bilans ofiar śmiertelnych jest trudny do oszacowania, ale przyjmuje się, że wynosi on ok. 100 zabitych.

oprac. red.