grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Estetyka wyborów

Radny Andrzej Rataj interpeluje w sprawie stojaków na ogłoszenia i plakaty wyborcze. Takie obiekty jego zdaniem są szpecą miejską przestrzeń.

Fragment modułowego stojaka na ogłoszenia i plakaty wyborcze - grafika artykułu
Fragment modułowego stojaka na ogłoszenia i plakaty wyborcze

Od wielu lat w Poznaniu plakaty i ogłoszenia wyborcze podczas kolejnych kampanii mogą być zamieszczane na tymczasowych stojakach z elementów metalowych i dykty. Są to swoiste rusztowania ustawiane na kilka tygodni, obciążone elementami betonowymi, zabezpieczającymi przed wywróceniem się. Zdaniem Andrzeja Rataja takie rusztowania szpecą miejską przestrzeń. Naruszają estetykę i nie zachęcają do dobrych skojarzeń dotyczących jednego z najważniejszych przejawów demokracji, czyli wyborów. Radny apeluje o podjęcie działań zmierzających do zaprojektowania odpowiednio estetycznych i funkcjonalnych obiektów służących do eksponowania materiałów wyborczych. Radny pyta jeszcze stojaki są finansowe z pieniędzy samorządowych, czy też państwowych,

Na wstępie odpowiedzi radnemu Urząd Miasta informuje, że na potrzeby wyborów samorządowych w Poznaniu zostały ustawione 34 konstrukcje ekspozycyjne, w tym 24 rusztowania i 10 elementów modułowych. Ich wprowadzenie miało na celu uporządkowanie przestrzeni publicznej i ograniczenie umieszczania plakatów przez komitety wyborcze na dowolnej infrastrukturze miejskiej, co niewątpliwie w zdecydowany sposób pogarszało estetykę miasta w okresie wyborczym. Obecnie stosowane rozwiązania mają akceptację Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Miasta i - w opinii Urzędu Miasta - spotkały się z pozytywnym odbiorem ze strony mieszkańców.

Pierwotnie wszystkie ekspozycje wyborcze były rusztowaniami z płytą OSB umożliwiającą mocowanie plakatów wyborczych. Jednak mając na względzie właśnie poprawę estetyki sposobu prezentowania plakatów i informacji wyborczych pilotażowo w centrum miasta przy popularnych traktach pieszych zastąpiono je wielomodułowymi tablicami. Można wymienić dwa rodzaje stosowanych nośników na ogłoszenia i plakaty wyborcze: rusztowania budowlane jednostronne (stawiane przede wszystkim przy drogach dla ruchu samochodowego) oraz ekspozytory dwustronne o mniejszym rozmiarze, które można ustawiać w sposób wachlarzowy (stawiane są w centrum miasta przy popularnych traktach pieszych).

W tym roku ekspozytory dwustronne ustawiono m.in.: w parku Wilsona, na rondzie Szczęśliwej Podróży, rondzie Śródka, przy ulicy Murawa, na placu Wolności, placu Kolegiackim, u zbiegu ulic Grochowskiej i Grunwaldzkiej, na pętli Górczyn. Docelowo to ekspozytory dwustronne miałyby się stać standardem w mieście. Wykorzystanie płyt OSB na rusztowaniach, jak i na systemie modułowym zapewnia trwałość ekspozycji w całym okresie okołowyborczym. Infrastruktura będzie wykorzystywana także w wyborach do rad osiedli i Parlamentu Europejskiego.

Urząd Miasta podkreśla, że ze względów bezpieczeństwa przez cały okres funkcjonowania ekspozytorów, muszą one być odpowiednio osadzone, aby nie zagrażały życiu i zdrowiu mieszkańców w czasie gwałtownych czynników pogodowych lub w przypadku umyślnego działania o charakterze chuligańskim.

Zgodnie z art. 114 Kodeksu wyborczego Prezydent Miasta Poznania ma obowiązek zapewnić na terenie miasta odpowiednią liczbę miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Zapewnienie takich miejsc w całości jest finansowane ze środków samorządowych. Miasto nie otrzymuje na ten cel dotacji z budżetu państwa - pomimo tego, że zadanie dotyczące organizacji wyborów jest zadaniem zleconym.

Po zakończeniu tegorocznych kampanii wyborczych planowane jest przeprowadzenie analizy, także finansowej, zastosowania elementów wystawienniczych lepiej komponujących się z przestrzenią publiczną.

oprac. red.