grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Ile kosztuje oznakowanie poziome?

Radny Andrzej Rataj zapytał w interpelacji o koszty i jakość wykonania oznakowania poziomego tras rowerowych. Stwierdził, że użytkownicy zgłaszają problemy dotyczące jakości wykonania znaków poziomych na drogach.

Ekipa drogowa maluje pasy na jezdni w porze wieczorowo-nocnej - grafika artykułu
Wykonywanie oznakowania poziomego na ulicach Poznania, fot. ZDM

Radny zauważa, że Miasto Poznań, jedno z największych miast w Polsce, ma ogromną sieć dróg. Zgodnie z przepisami są na nich wymalowane poziome znaki drogowe umieszczone na nawierzchni: linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem miejsc na drodze, a także punktowe elementy odblaskowe. Znaki te muszą być co pewien czas odnawiane lub malowane na nowo z powodu zużywania, uszkadzania lub starcia.

Wykonywanie oznakowania jest wielkim zadaniem, generującym znaczne koszty, chociażby ze względu na obszar (teren całego miasta), gdzie jest ono wprowadzane. Radny zapytał w interpelacji jaki jest koszt wykonania oznakowania poziomego ulic Poznania w zakresie obiektów rowerowych, ustalony w wyniku ostatniego przetargu, czy koszt wykonania tego oznakowania jest porównywalny do kosztu w innych miastach, w jaki sposób nadzorowane jest wykonywanie oznakowania poziomego, kontrolowany jest sprzęt i materiały wykonawców, a także, na których ulicach dochodzi najczęściej do niszczenia lub zużywania znaków i co jest tego przyczyną. Radny zapytał także, jak oceniana jest jakość wykonania oznakowania poziomego ulic Poznania i czy prace te odbywają się w ramach ustalonego wynagrodzenia dla wykonawcy, czy też za dodatkową odpłatnością.

Wiceprezydent Mariusz Wiśniewski w odpowiedzi udzielonej 10 sierpnia napisał, że średni koszt wykonania 1 m² oznakowania poziomego farbą drogową wynosi 9,23 zł/m² i dotyczy zarówno oznakowania dla ruchu rowerowego, jak również z pozostałymi formami. Obowiązująca umowa na odnowienie oznakowania poziomego ulic Miasta Poznania w latach 2021-2023 nie wyróżnia oznakowania dla ruchu rowerowego. Odnowienie oznakowania poziomego, w tym także oznakowania dla rowerzystów, nadzoruje Wydział Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu ZDM. Kontrola przeprowadzona w 2022 roku przez Biuro Kontroli Urzędu Miasta nie wykazała nieprawidłowości w tym zakresie.

Mariusz Wiśniewski wyjaśnił, że najszybciej zużywa się oznakowanie wykonane na nawierzchniach z kostki kamiennej. Na rynku nie ma dostępnych farb drogowych do tego typu nawierzchni. Dopiero powtórzenie aplikacji farby na kostce w kolejnych latach pozwala osiągnąć efekt częściowy, przy zastosowaniu technologii spray-plastik tj. oznakowania chemoutwardzalnego cienkowarstwowego. Jest to szczególnie zauważalne na terenie stref parkowania na Łazarzu i Wildzie, gdzie nawierzchnie kamienne stanowią duży procent całej powierzchni ulic.

Trwałość i wytrzymałość oznakowania poziomego jest uzależniona od wielu czynników: natężenia ruchu (na ulicach o dużym natężeniu należy stosować oznakowanie trwałe grubowarstwowe), rodzaju i typu nawierzchni (wspomniane problemy z oznakowaniem na kostce brukowej), jakości nawierzchni jezdni i chodników (zużyta nawierzchnia oraz łączenie różnych typów nawierzchni, pogarszają jakość w stosunku do nawierzchni bez wad), warunków w jakich wykonywane jest oznakowanie poziome (temperatura minimalna 5°C, optymalna 20°C, temperatury powyżej 30°C są niekorzystne ze względu na brak odblaskowości), jakości farb (farby kolorowe produkowane są na bazie farby drogowej białej. Dodatki pozwalające uzyskać kolor mają wpływ na trwałość tych farb). Wiceprezydent dodał, że oznakowanie poziome dróg rowerowych, kontraruchów i kontrapasów, zgodnie z powyżej opisywanymi uwarunkowaniami, wykazuje bardzo zróżnicowane zużycie. Kluczową rolę odgrywa rodzaj i stan techniczny nawierzchni.

opr. red.