grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Ile mandatów za złe parkowanie?

W jakiej liczbie i w jakich kwotach zostały zastosowane w poszczególnych latach od 2015 roku do 2019 roku wobec kierowców nieprawidłowo parkujących na drogach publicznych w Poznaniu? Na interpelację radnego Andrzeja Rataja odpowiedzi udzielił wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski.

Fot. Straż Miejska Miasta Poznania - grafika artykułu
Fot. Straż Miejska Miasta Poznania

Straż Miejska prowadzi ewidencję wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji na drogach bez podziału na drogi publiczne i wewnętrzne.

Statystyki za lata 2015-2019 przedstawiają się następująco:

Liczba grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego:

  • 2015: 22 482
  • 2016: 23 321
  • 2017: 33 013
  • 2018: 34 163
  • 2019: 36 139

Kwota grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego:

  • 2015: 2 670 025 zł
  • 2016: 2 388 155 zł
  • 2017: 3 355 090 zł
  • 2018: 3 495 330 zł
  • 2019: 3 848 180 zł

Największa liczba przypadków nieprawidłowego parkowania występuje w dzielnicach silnie zurbanizowanych, pełniących funkcje mieszkalno-usługowo-handlowe o wąskich sieciach dróg, np.: Stare Miasto, Grunwald, Jeżyce, Wilda. Problem nieprawidłowego parkowania nasila się w godzinach popołudniowych i wieczornych na terenach osiedli mieszkaniowych Winograd, Piątkowa i Nowego Miasta.

oprac. red.

Załączniki