grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Ile zarobił radny

Radny Paweł Sowa jak co roku przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności, podając również kwotę jaką otrzymał w ramach diet za pełnienie obowiązków w Radzie Miasta.

Radny Paweł Sowa - grafika artykułu
Radny Paweł Sowa

W 2020 roku Paweł Sowa nie opuścił żadnej z 19 sesji Rady Miasta. Wziął także udział w kilkuset spotkaniach, zarówno komisji merytorycznych RMP, zespołów tematycznych oraz w pracach Rady Osiedla Naramowice. Były także spotkania z mieszkańcami, w czasie pandemii bardziej telefoniczno-internetowe.

Radny pracuje w pięciu komisjach oraz jednej podkomisji: Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych (tu pełni funkcję wiceprzewodniczącego), Kultury Fizycznej i Turystyki, Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji, Transportu i Polityki Mieszkaniowej, Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (dołączył w połowie roku), podkomisji ds. Ewaluacji i Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania. Uczestniczy również w pracach zespołów: ds. Polityki Lokalowej, ds. Rezerwatu Żurawiniec.

Paweł Sowa był jednym z inicjatorów tzw. internetowego Okrągłego Stołu pomocy mieszkańcom, organizacjom pozarządowym i przedsiębiorcom w dobie pandemii. Ponadto kontynuował pracę w Poznańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego jako jeden z czterech przedstawicieli Rady Miasta. W listopadzie, radny który do tej pory był niezrzeszony, wstąpił do nowego klubu Wspólny Poznań.

Za pełnienie obowiązków radnego w 2020 roku Paweł Sowa otrzymał łączną kwotę 28 630,75 złotych.

oprac. red.