grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Jak działają przyciski zmiany świateł?

Radny Andrzej Rataj złożył interpelację ws. działania przycisków dla pieszych do wywoływania zmiany świateł. Obecnie przyciski przy niektórych przejściach dla pieszych działają, a przy innych - nie. Radny prosi o wyjaśnienie systemu działania przycisków i ich funkcji.

Przycisk zmiany świateł, fot. ZDM - grafika artykułu
Przycisk zmiany świateł, fot. ZDM

Przyciski umożliwiające przyśpieszenie zmiany sygnalizacji, gdy pieszy zamierza przejść na drugą stronę jezdni, znajdują się w wielu punktach Poznania. Część mieszkańców lubi to rozwiązanie, inni je krytykują. Radny przypomina, że w czasie epidemii koronawirusa część z tych przycisków była wyłączona ze względu na potrzebę zmniejszania ryzyka zakażenia, gdyż naciska się na nie palcem lub dłonią. (16 marca 2020 roku Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że w celu minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa podjął decyzję o wyłączeniu przycisków. Włączono je 25 czerwca 2020 r. - przyp. red.)

Radny Rataj zauważa, że obecnie przyciski te przy niektórych przejściach dla pieszych działają, a przy innych nie. W interpelacji napisał, że chciałby poznać intencje całościowego i systemowego funkcjonowania przycisków do wywoływania zmiany sygnalizacji świetlnej przy przejściach. Zapytał też o ocenę funkcjonowania przycisków, zwłaszcza w kontekście płynności ruchu pieszych i pojazdów.

Odpowiedzi na interpelację udzielił wiceprezydent Mariusz Wiśniewski, odpowiedzialny m.in. za drogi i komunikację. Podał on, że według stanu na 31 grudnia 2020 r. w Poznaniu jest 1399 przejść dla pieszych z przyciskami do wywoływania zmiany sygnalizacji świetlnej, z czego 1228 to przejścia przez jezdnie, a 171 - przejścia przez torowiska. Ogółem zamontowanych przycisków jest 3175. Zestawienie nie obejmuje zmian związanych z remontami i modernizacjami obiektów. Kolejną inwentaryzację przejść zaplanowano na styczeń 2022 r.

Wiceprezydent wyjaśnił, że w ciągu dnia przyciski dla pieszych, w większości przypadków, nie zmieniają istotnie sygnałów dla pieszych - zielone światło dla pieszych świeci się pomiędzy zielonymi światłami dla samochodów. Wyjątkiem są wybrane przejścia o umiarkowanym ruchu pieszym, gdzie sygnał zielony dla pieszych może być pomijany, a rezerwa czasowa przechodzi na innych uczestników ruchu. W godzinach wieczornych przyciski w większym stopniu decydują o programie sygnalizacji - zależnie od lokalnych uwarunkowań.

Odpowiadając na pytanie o całościową ocenę działania przycisków wyjaśnił, że głównym celem ich zastosowania jest zgłoszenie zapotrzebowania na sygnał zielony przez pieszego. Jest to szczególnie ważne wieczorem, gdy na ulicach jest mniej samochodów.

Wiceprezydent dodał, że bardzo ważną funkcją przycisków jest naprowadzanie na przejście osób niewidomych i słabowidzących. Funkcja ta jest realizowana przez emisję sygnału akustycznego naprowadzającego i kontrastową żółtą barwę urządzeń. Oprócz tego niektóre przyciski emitują sygnały wibracyjne i zawierają informacje dotykowe o geometrii przejścia dla pieszych, stanowiąc uzupełnienie informacji dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

oprac. szym

Zobacz więcej: