grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Jak złożyć wniosek ws. zbiornika na deszczówkę?

Rada Miasta Poznania przyjęła niedawno program dotacyjny wspierający tworzenie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania w ramach tzw. małej retencji. Radna Lidia Dudziak zapytała w trybie interpelacji o zasady uzyskiwania dotacji z tego programu. Pytała kto może złożyć wniosek, do kogo i w jakim terminie powinien wpłynąć i jakie dokumenty należy do niego dołączyć.

Zbieranie deszczówki, system retencyjny, fot. UMP - grafika artykułu
Zbieranie deszczówki, system retencyjny, fot. UMP

W ramach programy wnioski o dotacje mogą składać osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty i przedsiębiorcy posiadający prawa do nieruchomości. Środki finansowe mają być przeznaczone na tworzenie np. ogrodów deszczowych, czy montaż zbiorników do zbierania wody deszczowej. Osoby fizyczne i przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dotację w wysokości 5 tys. zł, a spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe do 50 tys. zł.

Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe przedkładają dokumenty umocowujące zarząd do działania - tj. do złożenia wniosku o dotacje, podpisania umowy i jej rozliczenia, a także wykonania inwestycji - w postaci wyciągu ze statutu spółdzielni (wspólnoty), uchwały właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową (walnego zgromadzenia spółdzielni). Z kolei przedsiębiorcy składają również, oprócz aktu własności, oświadczenie o pobieraniu pomocy de minimis. Wszyscy wnioskodawcy w momencie składania wniosku wypełniają załącznik nr 5 - "Oświadczenie wnioskodawcy o możliwości lub braku możliwości odzyskania podatku VAT" oraz "Oświadczenie o niepobieraniu dofinansowania na realizację zadania z innych źródeł" - załącznik nr 6 do Regulaminu.

Wnioski będą przyjmowane listownie pod warunkiem wyboru operatora, który daje możliwość śledzenia przesyłki. Za datę i godzinę złożenia wniosku będzie przyjmowana data i godzina nadania przesyłki. Wnioski będzie można również składać poprzez skrzynkę e-PUAP. Należy je kierować na adres:

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Wnioski można składać od 20 maja 2021 do 10 czerwca 2021 roku. Informacje o naborze wniosków będą dostępne na stronie internetowej: poznan.pl/odnowa (w "kafelku" INNOWACJE MIEJSKIE, pod odnośnikiem MAŁA RETENCJA), do której obserwowania serdecznie zachęcam. Zostanie tam także umieszczony krótki przewodnik po programie "Małej retencji", który dokładnie opisze, jakie formy retencji będą premiowane.

oprac. red.

Zobacz więcej: