grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Kontrole w stacjach kontroli

Radny Krzysztof Rosenkiewicz zwrócił się do Urzędu Miasta o przygotowanie informacji na temat działających w Poznaniu stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzonych w latach 2018-2020 kontroli w tych placówkach i ich wyników.

Źródło: NIK - grafika artykułu
Źródło: NIK

Jak zwraca uwagę radny Krzysztof Rosenkiewicz (powołując się na CEPiK), w ostatnich latach nastąpił w naszym kraju znaczny wzrost liczby zarejestrowanych samochodów, ale średni wiek użytkowanego w Polsce samochodu to 15 lat (nie licząc aut zabytkowych), aż 74% ma więcej niż 10 lat. "Pojazdy te często nie spełniają aktualnych norm emisji zanieczyszczeń. Wiele nie powinno być dopuszczonych do ruchu" - napisał radny w interpelacji, jednocześnie podkreślając kluczową rolę stacji kontroli pojazdów w weryfikacji stanu aut poruszających się po naszych drogach. Stąd radnego interesuje czy Miasto Poznań kontroluje stacje kontroli pojazdów i jakie są tego wyniki.

Szczegółowej informacji udzieli radnemu sekretarz Miasta Stanisław Tamm. W latach 2018-2020 w Poznaniu funkcjonowały stacje kontroli pojazdów w liczbie (wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego): 2018 r. - 51, 2019 r. - 54, 2020 r. - 53.

Ogółem w latach 2018-2020 przeprowadzono 158 kontroli stacji kontroli pojazdów, w wyniku których stwierdzono:

  • 140 nieprawidłowości (niezgodności) w zakresie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym (nieprawidłowości/niezgodności dotyczyły przede wszystkim wyposażenia kontrolno-pomiarowego oraz warunków lokalowych stacji, a także zatrudniania uprawnionych diagnostów);
  • 10 nieprawidłowości w sposobie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przez uprawnionych diagnostów,
  • 138 nieprawidłowości (niezgodności) w zakresie prowadzenia dokumentacji badań technicznych pojazdów.

W efekcie kontroli do przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie miasta Poznania wystosowano 142 pisma zawierające zalecenia pokontrolne oraz 17 pism zawierających wnioski pokontrolne.

oprac. red.