grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Nowe przejście dla pieszych na Moście Dworcowym?

Radny Paweł Sowa zwrócił się w interpelacji o wytyczenia nowego przejścia dla pieszych po zachodniej stronie Mostu Dworcowego oraz zmianę geometrii przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania Most Dworcowy - ul. Roosevelta - ul. Głogowska. Sprawą zajmą się inżynierowie ruchu.

Dojścia na przystanek z dworca Poznań Główny i potencjalne, nowe przejście dla pieszych, fot. UMP - grafika artykułu
Dojścia na przystanek z dworca Poznań Główny i potencjalne, nowe przejście dla pieszych, fot. UMP

Radny przypomina, że pomysł innej organizacji ruchu pieszych w rejonie tego skrzyżowania został złożony w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 jako projekt ogólnomiejski "Rowerowy Poznań. Bezpiecznie pieszo/rowerem do centrum". Otrzymał pozytywną opinię merytoryczną urzędu i został dopuszczony do głosowania. Chociaż otrzymał dużo głosów, była ona jednak niewystarczająca, by został skierowany do realizacji.

Zdaniem radnego, Miasto powinno ten projekt zrealizować z własnej inicjatywy, wpisuje się on bowiem z założenia zapisane np. w pakiecie dla mobilności. Projekt poprawia bezpieczeństwo ruchu rowerowego i pieszego w obrębie skrzyżowania, ale także ułatwia wyjście z peronów 4, 5 i 6 dworca Poznań Główny i dojście na przystanki tramwajowe "Most Dworcowy". Obecnie przejście z tych peronów na przystanki odbywa się drogą okrężną, po stronie wejścia na teren Targów Poznańskich. Radny uważa, że zmiany poprawią komunikację w obrębie największego pod względem pasażerów dworca kolejowego w Polsce. Radny Sowa zaznaczył, że interpelację składa po licznych głosach mieszkańców w tej sprawie.

Odpowiedzi na interpelację udzielił wiceprezydent Mariusz Wiśniewski, który wyjaśnił, że: wyznaczenie przejścia dla pieszych po zachodniej stronie Mostu Dworcowego oraz wytyczenie dróg rowerowych w obrębie Mostu Dworcowego, ulicy Roosevelta oraz ulicy Głogowskiej wiąże sięz koniecznością przeprowadzenia następujących analiz:

1. budowlanej obejmującej zmianę geometrii skrzyżowania, budowę azyli dla pieszych oraz przebudowę obiektu mostowego i torowiska;

2. organizacji ruchu, tj. przeprogramowania sygnalizacji świetlnej celem zapewnienia odpowiedniego czasu dla pieszych i rowerzystów; obecnie sygnalizacja świetlna zapewnia priorytetową obsługę tramwajów, nie powodując zatorów w godzinach szczytu.

Te analizy posłużą do określenia możliwych rozwiązań oraz kosztów proponowanej reorganizacji skrzyżowania. Zastrzegł przy tym, że ostateczna decyzja w zakresie postulowanych zmian zostanie podjęta przez Miejskiego Inżyniera Ruchu w porozumieniu z Zarządem Dróg Miejskich, Zarządem Transportu Miejskiego i Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym na podstawie uzyskanych analiz.

Wiceprezydent zaznaczył, że przeprowadzenie wspomnianych analiz będzie możliwe najwcześniej w 2021 roku.

oprac. red.

Zobacz więcej: