grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Opłaty autostradowe a Poznań

Radny Andrzej Rataj złożył interpelację w sprawie coraz wyższych opłat za przejazd autostradą A2 i ewentualne wpływu tej sytuacji na Poznań.

fragment autostrady, pasy ruchu, drogowskazy, pobocze i skarpa porośnięcte trawą, na jezdni samochody osobowe i ciężarowe - grafika artykułu
Fragment modułowego stojaka na ogłoszenia i plakaty wyborcze

Autostrada A2, czyli Autostrada Wolności, jest jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Polsce. Trasa ta przebiega przez Poznań i wiedzie na wschód - w kierunku Warszawy oraz na zachód - w kierunku Berlina. Autostrada ta jest zatem kluczowa dla komunikacji drogowej naszego miasta z innymi częściami kraju i z Europą Zachodnią. Niektóre odcinki tej trasy są bezpłatne, a niektóre płatne, zgodnie z udzielonymi wieloletnimi koncesjami dla podmiotu prywatnego.

W kolejnych latach opłaty za korzystanie z tej drogi są coraz wyższe, a od marca 2024 roku opłata za najdroższy odcinek około 150 kilometrów z Konina do Nowego Tomyśla wynosi aż 96 złotych. Jako powód dla kolejnych podwyżek podawana jest inflacja i wysokie stopy procentowe. Dochody z tych opłat uzyskuje nie tylko koncesjonariusz, ale także budżet państwa. Wskazuje się przy tym, że przejazd z Konina do granicy państwa i z powrotem kosztuje już więcej niż szwajcarska winieta autostradowa na cały rok.

Radny Andrzej Rataj wskazując na fakt, że Poznań nie ma wpływu - bezpośredniego, czy pośredniego - na wysokość opłat za przejazd autostradą A2, sugeruje jednocześnie, że sytuacja ta powinna być bacznie obserwowana w naszym mieście. Coraz wyższe opłaty są bowiem coraz większym problemem również dla osób mieszkających i pracujących w Poznaniu, które podróżują na wschód lub na zachód. Jest to także coraz większy problem dla przedsiębiorców i inwestorów. Zdaniem Andrzeja Rataj warto byłoby, nawet nie mając siły sprawczej, zwracać uwagę na ten temat, apelując do jednostek państwowych i prywatnych o rozwagę w wysokości opłat. Radny prosi Miasto o informację czy coraz wyższe opłaty za przejazd autostradą A2 mogą być problemem rozwojowym dla Poznania, ograniczającym ruch mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów oraz czy byłoby możliwe podjęcie interwencji i apelowanie do jednostek państwowych i prywatnych o rozwagę w wysokości opłat za przejazd autostradą A2.

Urząd Miasta informuje, że dotychczas nie zaobserwowano spadku napływu turystów i inwestorów z powodu zmian w wysokości opłat za przejazd autostradą A2. Istnieją trasy alternatywne, pozwalające na dojazd do Poznania bez korzystania z płatnej drogi. Drogi ekspresowe są bezpłatne dla samochodów osobowych i motocykli. Do miasta można również dojechać koleją oraz na dłuższych trasach skorzystać z połączeń lotniczych. Przedsiębiorcy i inwestorzy z terenu Poznania i Metropolii nie zgłaszali, że wysokość opłat za przejazd autostradą A2 stanowi przeszkodę lub utrudnienie w prowadzeniu firmy. Miasto Poznań nie ma wpływu na ustalaną wysokość opłat za przejazd autostradą A2. Nie należy to do kompetencji Miasta.

oprac. red.