Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Radni piszą do ministra

22 poznańskich radnych z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Prawa do Miasta napisało list do Ministra Edukacji Narodowej z apelem o przesunięcie terminów matur i odstąpienia od egzaminów dla klas ósmych.

Fot. Urząd Miasta Poznania
Fot. Urząd Miasta Poznania

"W imieniu tegorocznych maturzystów, ośmioklasistów, ich rodziców i nauczycieli, zwracamy się do Pana Ministra o podjęcie szybkich decyzji dotyczących przesunięcia terminów przeprowadzenia matur w 2020 roku oraz odstąpienia od przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty" - piszą poznańscy radni KO, Lewicy i PdM.

Radni podkreślają, że w czasie pandemii trudno sobie wyobrazić przeprowadzenie tych egzaminów w sposób bezpieczny, niezagrażający zdrowiu i życiu uczniów, nauczycieli, pracowników administracyjnych. Autorzy listu zwracają uwagę, że mimo zaangażowania wielu nauczycieli w zdalne prowadzenie lekcji, nie ma zapewnionych przez MEN możliwości technicznych i sprzętowych pozwalających na dobre przygotowanie uczniów do egzaminów.

Pod listem podpisali się radne i radni: Dorota Bonk-Hammermeister, Wojciech Chudy, Monika Danelska, Małgorzata Dudzic-Biskupska, Grzegorz Ganowicz, Bartłomiej Ignaszewski, Grzegorz Jura, Wojciech Kręglewski, Dominika Król, Agnieszka Lewandowska, Maria Lisiecka-Pawełczak, Marta Mazurek, Łukasz Mikuła, Filip Olszak, Halina Owsianna, Przemysław Polcyn, Andrzej Rataj, Paweł Sowa, Marek Sternalski, Anna Wilczewska, Małgorzata Woźniak, Konrad Zaradny.

oprac. red.

Załączniki