grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Ruch drogowy na ul. Panny Marii

Radny Paweł Matuszak proponuje zmianę organizacji ruchu drogowego na ul. Panny Marii.

zdjęcie lotnicze przedstawiające fragment Ostrowa Tumskiego, w dole widoczne budynku, rzeka, mosty, tereny zielone - grafika artykułu
Rejon Ostrowa Tumskiego i ul. Panny Marii, fot. mapa miejska ZGiKM GEOPOZ

Obecnie na ul. Panny Marii znajduje się parking przeznaczony dla autobusów. Zdaniem radnego Pawła Matuszaka, parkujące autobusy zasłaniają widoczność dla uczestników ruchu drogowego kierujących się w stronę byłej elektrociepłowni, jak i w druga stronę, którzy nie widzą nadjeżdżających pojazdów. Problem stanowi również nawracanie autobusów, ponieważ na ul. Panny Marii nie ma wystarczająco miejsce na taki manewr.

Radny proponuje zmianę lokalizacji parkingu dla autobusów i przeniesienie go bezpośrednio przy katedrze, zaś przy ul. Panny Marii stworzyć parking dla samochodów osobowych.

Miasto odpowiada radnemu, że ul. Panny Marii stanowi ogólnodostępną drogę publiczną administrowaną przez Zarząd Dróg Miejskich, która usytuowana jest w Strefie TEMPO 30, gdzie ruch pojazdów może odbywać się z maksymalną prędkością do 30 km/h. Kierujący pojazdami poruszającymi się na tej ulicy zobowiązani są przestrzegać przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z treścią tej ustawy uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, utrudnić ruch, czy narazić kogokolwiek na szkodę. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia. Zatrzymując pojazd na jezdni należy ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej. Trzeba także stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi.

Ewentualne nieprawidłowości lub utrudnienia występujące na ul. Panny Marii, o których mowa w interpelacji radnego P. Matuszaka, wynikają z nieprawidłowych zachowań kierujących pojazdami, które stanowią wykroczenia drogowe podlegające egzekucji przez uprawnione służby Policji oraz Straży Miejskiej Miasta (w zakresie posiadanych kompetencji). W ocenie Miejskiego Inżyniera Ruchu obowiązująca na ul. Panny Marii organizacja ruchu umożliwia parkowanie tam autobusów z zachowaniem odpowiedniej widoczności dla innych uczestników ruchu oraz zawracanie autobusów na istniejących zjazdach.

Postulowana przez Pawła Matuszaka - nowa organizacja ruchu i parkowania - nie jest rozważana. Niemniej, sytuacja na wspomnianej ulicy będzie monitorowana przez służby MIR, także w kontekście wzrostu natężenia ruchu po realizacji inwestycji mieszkaniowej w tym rejonie Poznania.

oprac. red.