grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

System Inteligentnej Segregacji Odpadów

Radna Monika Danelska zapytała w interpelacji, czy miasto Poznań przewiduje uruchomienie  Systemu Inteligentnej Segregacji Odpadów. Jest to innowacyjne rozwiązanie umożliwiające skuteczną weryfikację odpadów w zabudowie wielorodzinnej. Jak się okazuje, taką możliwość analizuje ZM GOAP.

System inteligentnej segregacji odpadów, fot. UM Ciechanów - grafika artykułu
System inteligentnej segregacji odpadów, fot. UM Ciechanów

System Inteligentnej Segregacji Odpadów, którego elementem są nowoczesne pojemniki na śmieci z dostępem na kartę elektroniczną, ułatwia szacowanie średniej ilości odpadów wytwarzanych przez każdego mieszkańca. Radna Danelska zaznacza, że zaletą tego systemu jest fakt, że w sytuacji pandemii SARS-CoV-2 pojemniki na odpady obsługuje się bezdotykowo. Wszystko dzieje się automatycznie, przez co sam proces wrzucania śmieci do pojemników jest bardziej higieniczny.

Jednak, najważniejsze jest to, że dzięki skanowaniu kodu, śmieci są identyfikowane, co uniemożliwia korzystanie z systemu przez osoby nieuprawnione (mieszkające w innym rejonie), a także eliminuje przypadki podrzucania śmieci np. przez mieszkańców domów jednorodzinnych. Jak dotąd takie systemy funkcjonują w Polsce na zasadach eksperymentalnych i pilotażowych. "Inteligentne" pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów stanęły np. na jednym z osiedli w Ciechanowie i odnotowano tam, że polepszyła się jakość selektywnej zbiórki, a odpady wytwarzane przez mieszkańców są lepiej segregowane.

Odpowiedzi na interpelację udzielił wiceprezydent Bartosz Guss, odpowiedzialny za gospodarkę odpadmai. Wyjaśnił on, że System Inteligentnej Segregacji Odpadów jest nowym narzędziem w zakresie organizacji zbiórki odpadów. Wymaga on dodatkowych analiz pod kątem możliwości oraz warunków jego wdrożenia w ramach funkcjonującego systemu. Jego ewentualne uruchomienie na terenie miasta Poznania byłoby zatem uzależnione od wyników takich ocen.

W Poznaniu, zgodnie z aktualnym podziałem kompetencji, zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi realizuje Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej". Dyrekcja Biura ZM GOAP potwierdziła, że sprawa Systemu Inteligentnej Segregacji Odpadów jest obecnie na etapie rozeznania kosztów i możliwości wdrożenia takiego systemu.

oprac. red.

Zobacz więcej: