grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Sytuacja na budowanym rondzie

Radna Monika Danelska złożyła interpelację w sprawie realizowanej budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Borówki-Żywiczna.

Słubek z tablicami nazw ulic Żywiczna i Borówki, tablice są ułożone względem siebie prostopadle, za słupem widoczne korony drzew - grafika artykułu
Fot. Miasto Poznań

Radna prosi o informację na jakim jest etapie jest inwestycje i z czego wynikają sytuacje związane z manewrami większych pojazdów np. autobusów. Pyta również czy prace wykonywane są zgodne z projektem oraz czy realizowane etapy nie stanowią zagrożenia dla użytkowników drogi.

Miasto informuje, że prace związane ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu odbywają się zgodnie z harmonogramem oraz zatwierdzonym projektem. W dniach 14-15 marca br. układana była masa bitumiczna na skrzyżowaniu, a następnie wykonawca przystąpił do wykonania oznakowania poziomego.

Ze względu na ograniczone miejsce w obrębie prowadzonych prac, w sytuacjach w których było to wymagane (np. przy przejeździe autobusów lub pojazdów ciężarowych), ruch na skrzyżowaniu sterowany był ręcznie. Wykonanie tarczy ronda trwało 2dwa dni. Przed przystąpieniem do układania oporników oraz kostki, wykonawca odpowiednio zabezpieczył miejsce prowadzenia robót.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Borówki i Żywicznej realizowana jest przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie, która pełni funkcję inwestora zastępczego.

oprac. red.