grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Tramwajowe zakręty na ul. Ratajczaka

Radny Paweł Sowa zwrócił się  w interpelacji z wnioskiem o zbadanie możliwości wybudowania łuków torowych, czyli zakrętów, na budowanej etapowo trasie tramwajowej na ul. Ratajczaka. Wiceprezydent Mariusz Wiśniewski odpowiedział, że takie rozwiązania były analizowane.

Tędy w przyszłości pojedzie tramwaj - grafika artykułu
Skrzyżowanie ulicy Ratajczaka z ulicą Święty Marcin, fot. Mateusz Malinowski

Zdaniem radnego Sowy zastosowanie takiego rozwiązania mogłoby umożliwić powstanie w przyszłości trasy tramwajowej łączącej Wildę (potencjalnie Dębinę) z centrum i Ratajami lub/oraz Naramowicami. Radny wyjaśnił, że jego propozycja zakłada drobną modyfikację istniejącej dokumentacji poprzez dodanie trzech elementów: lewoskrętu z pl. Wolności w ul. Ratajczaka, prawoskrętu z ul. Ratajczaka w ul. św. Marcin, przeplotki (zwrotnicy) z toru prowadzącego na północ w tor prowadzący na południe tuż za skrzyżowaniem Ratajczaka/ św. Marcin (po jego południowej stronie).

Według radnego utworzenie takich skrętów spowoduje niewielki wzrost kosztów całej inwestycji, ze względu na fakt, że ruch tramwajów na odcinku ul. Ratajczaka - Plac Wolności odbywałby się po jednym torze w obie strony.  Zauważa on, że utworzenie łuków torowych na rozjazdach zwiększa elastyczność sieci tramwajowej, co poszerza możliwości wykorzystania jej całego potencjału. Stwarza także perspektywę długofalowego rozwoju oraz pomaga w sytuacjach kryzysowych, takich jak awarie czy remonty. Tego typu sytuacje miały miejsce w ostatnich kilkunastu latach wielokrotnie.

Sowa zauważył, że łuki, które pozwoliłyby wytrasować linię tramwajową łączącą bezpośrednio Wildę z Mostem św. Rocha i Politechniką (i w drugą stronę), były założone w pierwotnych koncepcjach trasy (które konsultowano jeszcze za czasów prezydenta Ryszarda Grobelnego). Paweł Sowa dodał, że łuki (skręty) można wykonać nawet na skrzyżowaniach, gdzie jest mało miejsca. W takich warunkach można wykorzystać tzw. przeploty torowe (tramwaj skręca w prawo z lewego toru zamiast z prawego, przez co na łuk jest więcej miejsca).

Wiceprezydent Mariusz Wiśniewski, który udzielił odpowiedzi na interpelację napisał, że takie rozwiązania były przedmiotem analiz na etapie przygotowania prac projektowych. Potwierdził, że są one zasadne, jednakże w wyniku analiz z 2019 r. dowiedziono, że wprowadzenie prawoskrętu spowoduje liczne problemy związane z funkcjonalnością oraz bezpieczeństwem układu drogowego.

Wśród ograniczeń i przeszkód dla wprowadzenia takiego rozwiązania na skrzyżowaniu ul. Ratajczka i Święty Marcin jest: brak miejsca dla pieszych przy narożnej kamienicy - osoby wychodzące z budynku wychodziłyby na torowisko tramwajowe, łuk torowiska pod niekorzystnym kątem przecinałby kontrapas rowerowy, co mogłoby prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, przejście dla pieszych przez ul. Św. Marcin musiałoby zostać przesunięte w kierunku wschodnim (do Al. Marcinkowskiego), co oddala je od skrzyżowania i pogarsza funkcjonalność, tramwaj skręcający w prawo (Ratajczaka - Św. Marcin) pomijałby węzeł przesiadkowy Św. Marcin - Ratajczaka - 27 Grudnia, a obsługa pasażerska odbywałaby się dopiero przy centrum handlowym "Stary Browar", a następnie na Al. Marcinkowskiego. Lokalizacja przystanku po południowej stronie ul. Św. Marcin byłaby niemożliwa ze względu na znajdujące się tam bramy wjazdowe do kamienic.

W przypadku budowy prawoskrętu należałoby wybudować również lewoskręt z Placu Wolności w ul. Ratajczaka oraz dobudować tor tramwajowy na odcinku Plac Wolności - Święty Marcin. Zapewniłoby to relację linii tramwajowej w przeciwnym kierunku. Jazda tramwajem przy ewentualnej linii w relacji Rataje - Wilda zostałaby wydłużona dla pasażerów przez ul. Gwarną o około 4 minuty. Takie rozwiązanie skutkowałoby także intensyfikacją ruchu tramwajowego na ul. Gwarnej i ul. Święty Marcin. Zdaniem wiceprezydenta, ze względu na wspomniane okoliczności, budowa tzw. przeplotki z ul. Ratajczaka w ul. Św. Marcin nie ma uzasadnienia.

Natomiast budowa lewoskrętu z Pl. Wolności w ul. Ratajczaka wymusiłaby dodatkowo potrzebę: przebudowy węzła Święty Marcin/Ratajczaka oraz zmianę lokalizacji przystanków tramwajowych, rezygnację z planowanej zieleni na ulicy Ratajczaka na odcinku Plac Wolności - Święty Marcin.

Obecnie - zgodnie z pierwotnymi założeniami - realizowany jest odcinek ul. Ratajczaka od ul. 27 Grudnia do skrzyżowania z ul. Św. Marcin. Dalszy etap prac obejmować będzie realizację trasy od ul. Św. Marcin (za skrzyżowaniem), poprzez ul. Niezłomnych aż do skrzyżowania z ul. Wierzbięcice i Matyi. Będzie ona prowadzona w ramach kolejnej unijnej perspektywy finansowej.

Budowa tych odcinków trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka będzie realizowana na podstawie wydanych już decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz w oparciu o obowiązującą Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

- Z uwagi na budżet projektu i termin realizacji nie ma możliwości wprowadzania na tym etapie jakichkolwiek zmian do projektu, które skutkowałyby koniecznością pozyskiwania nowych decyzji administracyjnych - podsumował wiceprezydent Mariusz Wiśniewski.

opr. szym