grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Ulica Nowe Kotowo

Radny Krzysztof Rosenkiewicz złożył interpelację ws. budowy ulicy Nowe Kotowo. Pyta w niej o perspektywę budowy tej ulicy, a także możliwość partycypacji w inwestycji drogowej podmiotów prywatnych, czyli przedsiębiorstw, które budują w tej części miasta magazyny wielkopowierzchniowe lub osiedla mieszkaniowe.

Młode drzewa posadzone na terenie przydrożnym w niezabudowanym rejonie na przedmieściach Poznania - grafika artykułu
Drzewa zasadzone przez Zarząd Dróg Miejskich w rejonie Kotowa-Fabianowa, fot. ZDM

Radny przypomina, że budowa ulicy Nowe Kotowo jest umieszczana w kolejnych dokumentach polityki przestrzennej (studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Miasta Poznania. Uważa, że w związku z rozbudową centrów logistycznych narastał będzie ruch w pobliżu ul. Nowe Kotowo. Dodatkową okolicznością, która ma na to wpływ, jest ukończenie budowy przejazdu pod linią kolejową E20 w ciągu ul.Grunwaldzkiej, co ułatwia ruch pomiędzy południowo-zachodnimi osiedlami Poznania a rejonem węzła "Komorniki" i tamtejszego centrum handlowego. Dodaje, że na tych terenach intensywnie rozwijane jest również budownictwo mieszkaniowe.

Obecnie ruch w tym rejonie odbywa się nieprzystosowanymi do dużego natężenia ulicami Fabianowo i Kowalewicką (częściowo także Wołczyńską i Sycowską) przez co staje się on coraz bardziej uciążliwy dla mieszkańców. Z tych względów, jego zdaniem, budowa ul. Nowe Kotowo - zwłaszcza na odcinku zachodnim, od ul. Wołczyńskiej do ul. Głogowskiej, jest więc coraz bardziej niezbędna. Radny uważa, że są to prawdopodobnie ostatnie lata, kiedy można otrzymać na tego rodzaju inwestycje dofinansowanie zewnętrzne, czy to ze środków UE (np. instrument CEF) czy krajowych (Polski Ład).

Radny przypomina, że znane są zamiary współfinansowania przez firmę Panattoni Europe przebudowy ul. Nowosolskiej oraz budowy odcinka ul. Nowe Kotowo. Partycypacja inwestora ma dotyczyć odcinka od ul. Sycowskiej do H. Konopackiej. Jak ustalił radny, Zarząd Dróg Miejskich otrzymał koncepcję budowy, zgłosił uwagi do przedstawionych koncepcji i oczekuje na poprawioną dokumentację projektową. Również firma Prologis przygotowuje inwestycję obejmującą fragment Nowego Kotowa (rondo przy ul. Kowalewickiej).

Rosenkiewicz pyta w interpelacji, jakiej części szacunkowej wartości odcinka Sycowska-H. Konopackiej może dotyczyć partycypacja inwestora prywatnego, chce też wiedzieć, czy Miasto prowadzi działania w zakresie swojego udziału w budowie tego odcinka, w tym zapewnienia finansowania oraz na jakim etapie są te działania i kiedy można spodziewać się budowy. Zapytuje także, jaka jest perspektywa budowy odcinka ul. Nowe Kotowo łączącego ul. Wołczyńską z Sycowską oraz  pozostałego fragmentu, łączącego ul. Głogowską z Luboniem.

Z odpowiedzi, której udzielił wiceprezydent Mariusz Wiśniewski, dowiadujemy się m.in., że Zarząd Dróg Miejskich nie zna jeszcze kosztów budowy tzw. ul. Nowe Kotowo na odcinku od ul. Sycowskiej do ul. Haliny Konopackiej. W związku z powyższym nie jest obecnie możliwe określenie procentowego udziału inwestora w tej inwestycji. Z informacji przekazanych przez ZDM wynika jednak, że łączny szacunkowy koszt całości inwestycji drogowej w rejonie planowanego ronda przy ul. Kowalewickiej wynosi około 3,5 mln zł. Inwestycja ta została podzielona na 3 zakresy, w realizacji których partycypuje Prologis Poland LXXIII sp. z o.o. W odpowiedzi na interpelację znajdziemy opis inwestycji w ramach każdego z tych zakresów.

Odpowiadając na część zapytania dotyczącą dalszych perspektyw rozbudowy ulic w tym rejonie, wiceprezydent podał, że Miasto Poznań wykupiło całość terenów w pasie drogowym - od ul. Głogowskiej do ul. Wołczyńskiej - przeznaczonych pod budowę układu komunikacyjnego związanego z realizacją tzw. ul. Nowe Kotowo.

- Obecnie nie jest znana perspektywa czasowa budowy odcinków łączących: ul. Wołczyńską z ul. Sycowską oraz ul. Głogowską z Luboniem. Dotychczas nie zgłosili się inwestorzy mogący partycypować w realizacji tych zadań - zakończył Mariusz Wiśniewski.

oprac. red