grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Usuwanie pojazdów w latach 2015-2020

Ile pojazdów zostało usuniętych w Poznaniu w latach 2015-2020 na koszt właściciela? O taką informację zwrócił się do Miasta radny Andrzej Rataj.

Fot. Miasto Poznań - grafika artykułu
Fot. Miasto Poznań

Radny prosił o szczegółowe informacje na temat usuwania pojazdów z drogi w przypadku: pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu; pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby ze szczególnymi uprawnieniami związanymi z niepełnosprawnością; pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego. Andrzej Rataj chciał również uzyskać informację o tym na terenie, których jednostek pomocniczych (osiedlach) dochodzi do największej liczby przypadków usuwania pojazdów.

W odpowiedzi radny otrzymał szczegółowe wyliczenia z rozbiciem na poszczególne lata od 2015 r. do 2020 r. (w przypadku roku 2020 jest to stan na 30 listopada).

Pozostawienie pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu

 • 2015 r. - 308 pojazdów
 • 2016 r. - 401 pojazdów
 • 2017 r. - 362 pojazdy
 • 2018 r. - 472 pojazdy
 • 2019 r. 648 pojazdów
 • 2020 r. 426 pojazdów
 • Razem - 2617 pojazdów

Pozostawienie pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby ze szczególnymi uprawnieniami związanymi z niepełnosprawnością

 • 2015 r. - 181 pojazdów
 • 2016 r. - 256 pojazdów
 • 2017 r. - 207 pojazdów
 • 2018 r. - 189 pojazdów
 • 2019 r. - 218 pojazdów
 • 2020 r. - 142 pojazdów
 • Razem - 1193 pojazdów

Pozostawienie pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

 • 2015 r. - 140 pojazdów
 • 2016 r. - 374 pojazdy
 • 2017 r. - 410 pojazdy
 • 2018 r. - 205 pojazdy
 • 2019 r. - 1142 pojazdy
 • 2020 r. - 880 pojazdów
 • Razem - 3151 pojazdów

Jeśli chodzi o dane z rozbiciem na osiedla, których w Poznaniu jest 42 - Zarząd Dróg Miejskich oraz Straż Miejska Miasta Poznania nie prowadzą takich statystyk. Natomiast Straż Miejska posiada dane zawierające liczbę działań w podziale na poszczególne referaty dzielnicowe. Wynika z nich, że na przykład w 2020 roku najwięcej dyspozycji usunięcia pojazdów wydano na terenie referatu Grunwald, a w 2019 roku na terenie referatu Jeżyce.

oprac. red.