grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

W sprawie bezpieczeństwa na moście św. Rocha

Radny Andrzej Rataj porusza w interpelacji temat wypadków związanych z wchodzeniem na łukowate przęsła Mostu Świętego Rocha.

Widok z lotu ptaka na most o łukowatych przęsłach, nad rzeką, wokół teren zielony, dale zabudowania, na moście jedznia i kilka samochodów - grafika artykułu
Most Św. Rocha, fot. Marek Kaczmarczyk, ze zb. cyryl.poznan.pl

Radny przypomina, że w ostatnich latach dochodziło do wypadków w wyniku wchodzenia na te przęsła, i to pomimo zabezpieczeń i oznaczeń, a niektóre z tych zdarzeń kończyły się niestety tragicznie. Osoby wchodzące na przęsła najczęściej czyniły to ze swawoli i bez refleksji o możliwych efektach. W celu zapobiegania wchodzeniu na te przęsła, na Moście zamontowane zostały odpowiednie zabezpieczenia i oznaczenia.

Andrzej Rataj pyta o liczbę i skutki wypadków w latach 2013-2023 w wyniku wchodzenia na łukowate przęsła Mostu Świętego Rocha oraz o podejmowane w przeszłości i planowane działania prewencyjne, aby takim sytuacjom zapobiegać.

W odpowiedzi dowiadujemy się, że Miasto Poznań nie prowadzi statystyk w zakresie wypadków związanych z wchodzeniem na łukowate przęsła Mostu Św. Rocha. W sprawie poruszonej w interpelacji Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP wystąpił do Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. W przypadku przekazania danych w tej sprawie przez Policję, zostaną one udostępnione radnemu Andrzejowi Ratajowi.

Odnośnie działań prewencyjnych - u podstawy łuków zostały namalowane znaki poziome zabraniające wejścia na przęsła Mostu oraz zamontowano barierkę utrudniającą wejście na przęsła. Teren objęty jest monitoringiem wizyjnym. W przypadku zauważenia takiej sytuacji przez dyspozytora monitoringu, zostanie ona natychmiastowo zgłoszona do najbliższego posterunku Policji lub Straży Miejskiej. Zastosowane oznakowanie i zabezpieczenia wyraźnie wskazują na zakaz wchodzenia na przęsła mostu.

oprac. red.