Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Ogłoszono przetarg na przebudowę ronda Rataje

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg w formule "zaprojektuj i wybuduj" na korektę funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Rataje. W sierpniu nastąpi otwarcie kopert z nadesłanymi ofertami.

fot. PIM
fot. PIM

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac projektowych, a następnie robót budowlanych. Planowany zakres prac obejmuje zaprojektowanie a następnie rozbudowę i przebudowę istniejącego układu torowo-drogowego, w tym przebudowę i budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz wydzielonego torowiska tramwajowo-autobusowego wzdłuż ulic Bolesława Krzywoustego, Jana Pawła II i Ludwika Zamenhofa.

Inwestycja obejmie swoim zakresem również budowę odwodnienia torowiska, przebudowę i rozbudowę oświetlenia drogowego, monitoringu wizyjnego, kanalizacji teletechnicznej i sygnalizacji świetlnej oraz budowę i przebudowę odwodnienia drogi.

Wprowadzone zostaną zmiany w dotychczas funkcjonującej organizacji ruchu oraz zbudowana zostanie infrastruktura towarzysząca z zakresu zieleni i małej architektury.

Na wykonanie zamówienia Zamawiający przewidział 1100 dni od daty podpisania umowy, a otwarcie nadesłanych ofert zaplanowano na 20.08.2018 r. Na inwestycję miasto zdobył unijne dofinansowanie.

PIM, jg