Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

SPP na Łazarzu - informacje

Miasto organizuje spotkania związane z wprowadzeniem na terenie Łazarza Strefy Płatnego Parkowania. Na stronach Zarządu Dróg Miejskich dostępny jest projekt stałej organizacji ruchu, związany z poszerzeniem Strefy.

Fot. ZDM Poznań
Fot. ZDM Poznań

W środę i czwartek odbędą się dyżury informacyjne poświęcone wprowadzeniu na Osiedlu Św. Łazarz Strefy Płatnego Parkowania. Specjaliści Zarządu Dróg Miejskich, Miejskiego Inżyniera Ruchu, projektanci oraz przedstawiciele Rady Osiedla będą do dyspozycji mieszkańców:

  • 11 września w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Łukaszewicza 9/13, w godz. 8-11 i 16-19;
  • 12 września w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Wyspiańskiego 27, w godz. 8-11 i 16-19.

Na stronie ZDM w zakładce "Parkowanie" udostępniony został projekt stałej organizacji ruchu, związany z poszerzeniem SPP o teren Łazarza. Dla ułatwienia przeglądania został on podzielony na 34 osobne pliki, prezentujące rozwiązania projektowe dla poszczególnych fragmentów osiedla, wskazanych w pliku "Spis map". Załączone zostały również pliki z legendą, schematem kierunków ruchu oraz dokument tekstowy z dodatkowymi informacjami na temat SPP.

Najważniejsze korzyści jakie mają przynieść planowane zmiany to: zmniejszenie natężenia i uspokojenie ruchu, uporządkowanie parkowania i ograniczenie przejazdów tranzytowych.

oprac. red.