grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Plan dla Świerczewa

Mimo że plan środowego posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji liczył zaledwie trzy punkty, radni musieli podjąć kilka istotnych decyzji.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - część D" w Poznaniu - grafika artykułu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - część D" w Poznaniu

Jednym z poruszanych tematów była uchwała w sprawie inwestycji mieszkaniowej przy ul. Klinkierowej w Poznaniu. Sprawa nie była prosta, gdyż mimo że deweloper uzyskał zgodę na inwestycji w tym miejscu, okazało się, że jego plany są niezgodne z obowiązującym na tym terenie studium zagospodarowania przestrzennego. Podjęcie decyzji w tej sprawie było bardzo istotne, ponieważ radni z Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji po raz pierwszy opiniowali uchwałę w ramach specustawy mieszkaniowej.

Główną kością niezgody okazał się parking, którego budowę zaplanowano na obszarze, który według studium przeznaczony jest na zieleń urządzoną. Z informacji przedstawionych na posiedzeniu wynika, że stworzenie tam miejsc parkingowych w klinie zieleni byłoby możliwe tylko w sytuacji, gdyby służyły one celom publiczny. Z kolei w planie tej inwestycji zapisano, że będzie to parking przeznaczony dla mieszkańców nowo powstałych budynków. Ostatecznie radni zaopiniowali pozytywnie uchwałę, która ma zablokować realizację tej inwestycji.

W czasie posiedzenie radni rozmawiali także na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - część D" w Poznaniu. Zgodnie z przedstawioną uchwałą zarówno tereny zielone, jak i ogródki działkowe, które się tam znajdują, mają zostać zachowane. Uchwała przewiduje także poszerzenie cmentarza oraz stworzenie nowych miejsc parkingowych. Całość inwestycji planowanych na tym terenie ma kosztować miasto około 11 mln zł. Koszty te są głównie związane z pracami na ul. Opolskiej. Ma ona zostać poszerzona, a w planie znajdzie się zapis, dotyczący ewentualnego pasa dla autobusów i możliwości poprowadzenia tam w przyszłości linii tramwajowej.

Komisja zajęła się również zmianą przebiegu jednej z dróg gminnych w Poznaniu. Chodzi konkretnie o drogę przy Placu Kolegiackim pomiędzy ul. Za Bramką a Wodną. Ma ona zostać zmieniona na drogę publiczną jednokierunkową.

wi