grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Plany miejscowe

Projekty i uwagi do planów miejscowych

Prezydent Poznania zaakceptował zaproponowany przez MPU sposób rozstrzygnięcia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ławica 3".

Przyjęto projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Spławie - rejon ulicy Chrzanowskiej", przed skierowaniem projektu do zaopiniowania przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.

Prezydent Poznania zaakceptował wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Michałowo - Aroniowa". Przyjęto też projekt miejscowego planu terenów w rejonie ulic Biskupińskiej i L. Tołstoja na etapie przed wyłożeniem projektu do publicznego wglądu.