Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Poznań przyciąga studentów

Poznań znajduje się w czołówce miast akademickich w Polsce.Dlatego na ostatnim  posiedzeniu Komisji Kultury i Nauki radni rozmawiali o strategii akademickiej i naukowej, w efekcie której do miasta mają być przyciągani nowi studenci.

fot. Poznan Film Commission
fot. Poznan Film Commission

Obecnie w Poznaniu znajduje się aż 25 uczelni wyższych, spośród których osiem to uczelnie publiczne. Studia w naszym mieście wybrało ponad 110 tys. osób, z których większość nie pochodzi z Poznania, a około 5,2 tys. to obcokrajowcy. Spośród studentów z zagranicy Poznań najczęściej wybierają młodzi Ukraińcy i Białorusini, a wśród studentów, którzy rozpoczynają naukę w Poznaniu w ramach programu Erasmus, jest wielu Hiszpanów i Turków.

Z prezentacji przedstawionej radnym na posiedzeniu Komisji Kultury i Nauki wynika, że najwięcej studentów wybrało kierunek związany z biznesem i administracją. Mimo to wciąż najdynamiczniej rozwijającymi się kierunkami są te związane z branżą IT.

Od kilku lat w Polsce obserwuje się spadek liczby studentów. Dlatego zarówno miasto, jak i uczelnie, podejmują liczne działania, aby przyciągnąć jak najwięcej młodych ludzi do naszego miasta. Wśród nich warto wymienić konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorancką, staże w Urzędzie Miasta czy działanie Migrant Info Point, który pomaga m.in. studentom poprzez udzielanie porad prawnych i organizację kursów języka polskiego.

Weronika Ignaciuk

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2019