grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Pytania o odbiór odpadów szklanych

Radny Mateusz Rozmiarek w zapytaniu dotyczącym wywozu segregowanych odpadów opisuje sytuację, która miała miejsce w dniu 29 czerwca br. przy PTBS na Winogradach, a została zauważona przez mieszkańca.

Fot. GOAP - grafika artykułu
Fot. GOAP

Według relacji zarówno szkło białe, jak i szkło kolorowe, zostało w trakcie opróżniania wrzucone do jednego i tego samego samochodu odbierającego odpady. Ta wiadomość - zdaniem radnego Rozmiarka - pokazuje, iż segregacja szkła przez mieszkańców na dwa osobne gatunki w gruncie rzeczy nie ma sensu. Ponadto taki wywóz generuje podwójny hałas na osiedlach (wywożący muszą opróżnić dwa pojemniki, zamiast jednego), większe zużycie paliwa, a także dłuższy czas stania auta wywożącego śmieci, co utrudnia poruszanie się w pobliżu pojemników. Radny zwraca się z zapytaniem o zweryfikowanie powyższej sytuacji oraz odpowiedź, jaki jest sens segregacji różnych gatunków szkła w obliczu takich działań.

W odpowiedzi wiceprezydent Bartosz Guss wyjaśnia, że opisany przez radnego sposób postępowania z odpadami przez wykonawcę, tj. jednoczesny odbiór szkła bezbarwnego oraz kolorowego jest właściwy. Zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz uchwałą szczegółową, odpady szklane (szkło bezbarwne oraz szkło kolorowe) gromadzone są wspólnie w jednym pojemniku/worku o kolorze zielonym, oznaczonym napisem "szkło". Wspomniane w piśmie pojemniki w kolorze białym zlokalizowane w miejscach gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości wielolokalowych, są pozostałością po poprzednim systemie gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanym przez GOAP. Białe pojemniki na szkło będą sukcesywnie wymienianie przez Wykonawcę na pojemniki zielone, zgodne z postanowieniami aktów prawa miejscowego.

Odnosząc się do poruszonych kwestii związanych z uciążliwością odbioru tego typu odpadów, wiceprezydent informuje, że Wykonawca ma obowiązek dołożenia wszelkich starań aby usługa odbywała się w sposób sprawny, ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu drogowym oraz niedogodności dla mieszkańców. Jednakże, to na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek wyznaczenia miejsca gromadzenia odpadów, zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jeżeli dotyczy). Właściciel/zarządca nieruchomości powinien zapewnić firmie odbierającej odpady swobodny dostęp do pojemników, co jest szczególnie ważne w przypadku gromadzenia odpadów w pojemnikach typu "dzwon", do których odbioru wykorzystywane są specjalistyczne pojazdy z zamontowanym dźwigiem, wymagające większej przestrzeni do manewrowania.

oprac. red.