Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

-SESJA- Radni docenili rolę Uniwersytetu

Stanowisko na 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego przyjęła Rada Miasta Poznania. Ponadto radni m.in. wprowadzili dodatkowe ulgi dla honorowych krwiodawców, uchwalili dotacje na renowację zabytków, zatwierdzili harmonogram Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Fot. UAM Poznań
Fot. UAM Poznań

Projekt stanowiska związanego z 100. rocznicą powstania Uniwersytetu Poznańskiego złożyli radni z prezydium Komisji Kultury i Nauki: przewodniczący Grzegorz Jura oraz jego zastępcy Andrzej Rataj i Mateusz Rozmiarek. W stanowisku podkreślany jest m.in. wpływ placówek akademickich na rolę miasta i regionu, uznaje się wkład środowiska uniwersyteckiego w rozwój miasta, wyraża szacunek i podziękowanie dla społeczności akademickiej, dla pracowników naukowych, dydaktycznych, administracyjnych oraz absolwentów. Rada chce także, korzystając z dostępnych jej narzędzi, wspierać rozwój akademickiego Poznania, co powinno też sprzyjać lepszemu wykorzystywaniu potencjału naukowego i badawczego uczelni dla rozwoju miasta.

Rozszerzony został zakres ulg przysługujących honorowym dawcom krwi w komunikacji miejskiej. Była to inicjatywa uchwałodawcza radnych Sary Szynkowskiej vel Sęk i Łukasza Kapustki. Obecnie honorowi krwiodawcy - mężczyźni, którzy oddali już 18 litrów krwi oraz kobiety po oddaniu 15 litrów krwi - mogą korzystać ze wszystkich linii w strefie A, B i C za 12 zł rocznie. Zmiana w uchwale wprowadza dodatkowo ulgę 50 proc. dla mężczyzn, którzy oddali 12 litrów krwi i kobiet, które oddały 10 litrów krwi.

W tym roku z budżetu miasta kwotą 2,5 mln zł dofinansowanych zostanie 26 zabytków znajdujących się w rękach prywatnych, podmiotów gospodarczych lub instytucji. Środki zostaną wykorzystane na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

Rada Miasta przyjęła harmonogram kolejnej edycji Poznańskiego Budżetu obywatelskiego, który przedstawia się następująco: 1-31.05 - zbieranie wniosków; 1.05-16.08 - weryfikacja wstępna Gabinetu Prezydenta oraz opiniowanie wniosków przez wydziały merytoryczne; 1.05-28.06 - opiniowanie wniosków przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami; 19-23.08 - weryfikacja opinii wydziałów merytorycznych przez Gabinet Prezydenta; 26.08-13.09 - opiniowanie przez rady osiedli; 26.08-6.09 - składanie odwołań; 26.08-20.09 - spotkania odwoławcze; 23.09-26.09 - zatwierdzenie ostatecznej listy projektów; 26.09 - losowanie numerów na liście do głosowania; 27.09-21.10 (do godz. 12) - głosowanie i promowanie projektów; do 30.10 - ogłoszenie wyników.

Rada zadecydowała również o uchyleniu Polityki Parkingowej z 2008 roku i jednocześnie przyjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania kompleksowej Polityki Mobilności.

mat.