grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Hanna Suchocka Honorowym Obywatelem Poznania

XXXI sesja Rady Miasta rozpoczęła się od nadania honorowych tytułów dla osób szczególnie zasłużonych dla Poznania 

Fot. Poznański Biuletyn Miejski - grafika artykułu
Fot. Poznański Biuletyn Miejski

Radni zdecydowali i nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Poznania Hannie Suchockiej, pierwszej i jak dotąd jedynej kobiecie premier w Polsce. Hanna Suchocka urodziła się w Pleszewie, a od czasów studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza związana jest z Poznaniem. Karierę polityczną rozpoczynała jeszcze w czasach poprzedniego ustroju. Z ramienia Stronnictwa Demokratycznego zasiadała w Sejmie. Nie była jednak posłuszna ówczesnej władzy. W 1982 r. głosowała przeciwko ustawie delegalizującej "Solidarność". Z SD odeszła dwa lata później. W 1989 r. zdobyła mandat poselski reprezentując już stronę solidarnościową.

Największy przełom w jej karierze przyniósł rok 1992 r. Wtedy została powołana na stanowisko prezesa Rady Ministrów. Jej koalicyjny rząd składał się z wielu skłóconych partii i po roku upadł. W 1997 r. wróciła do rządu Jerzego Buzka jako minister sprawiedliwości i pełniła tę funkcję do 2000 r. Od 2001 r. nieprzerwanie jest ambasadorem RP przy Stolicy Apostolskiej.

Hanna Suchocka nigdy nie zapomniała o swoich związkach z Poznaniem. Niedawno zgodziła się zostać jednym z poznańskich ambasadorów EURO 2012.

Rada Miasta zdecydowała również o tegorocznych tytułach zasłużonych dla Poznania. Otrzymają je:

  • Holender Leo van Buiten - w drugiej połowie lat 80. inicjator polsko-holenderskiej wymiany kulturalnej, która zapoczątkowała, trwającą do dziś, współpracę partnerską Poznania z miastem Assen.
  • Ksiądz Marian Lewandowski - przez 25 lat kierował Muzeum Archidiecezjalnego, orędownik ochrony zabytków i edukacji historycznej, m.in. przywrócenia Akademii Lubrańskiego funkcji kulturalnej i edukacyjnej.
  • Prof. Zbigniew Kwias - wybitny lekarz i naukowiec w dziedzinie urologii, wieloletni szef Katedry i Kliniki Urologii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, autor lub współautor ponad 350 prac naukowych.
  • Warta Poznań - klub o 100-letniej historii, którego przedstawiać nie trzeba. Dwukrotny piłkarski mistrz Polski w roku 1929 i 1947.

Wszystkie tytuły zostaną wręczone tradycyjnie w ratuszu, podczas uroczystej sesji Rady Miasta Poznania, w dniu patronów Poznania, świętych Piotra i Pawła 29 czerwca.

Radni postanowili o połączeniu dwóch winogradzkich szkół i powołaniu nowego zespołu. Będzie to Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 2, z siedzibą na osiedlu Wichrowe Wzgórze 111. Tworzyć go będą: Gimnazjum nr 9 im. Jerzego Waldorffa oraz XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. W uchwale, zgodnie z poprawką zgłoszoną przez radnego Tomasza Lipińskiego w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, zapisano, że nowy zespół rozpocznie działalność 1 września 2013 roku. W ocenie przedstawicieli społeczności obu szkół, którzy zabrali głos w dyskusji poprzedzającej podjęcie uchwały, pozwoli to na lepsze przygotowanie do integracji i przekonanie uczniów, nauczycieli oraz rodziców, że taka zmiana jest potrzebna.

Podjęto również uchwały o powołaniu rad społecznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem założycielskim.

Zdecydowano o nowelizacji statutów miejskich instytucji kultury. Decyzja taka wynika m.in. ze zmiany przepisów ustawowych. W nowych statutach uwzględniono też postulaty Poznańskiego Kongresu Kultury, dotyczące na przykład planów strategicznych poszczególnych placówek. Radni uchwalili, praktycznie bez dyskusji, nowe statuty dla 11 placówek, m.in. Centrum Kultury Zamek, Biblioteki Raczyńskich, Wydawnictwa Miejskiego Posnania, Estrady Poznańskiej i Teatru Polskiego. Długa dyskusja towarzyszyła natomiast projektowi nowego statutu Teatru Ósmego Dnia. W ocenie niektórych radnych placówka ta zajmuje się nie tylko działalnością teatralną, a wiele organizowanych przez Teatr spotkań ma charakter bardziej polityczny niż artystyczny, co w ocenie części radnych biorących udział w dyskusji nie powinno mieć miejsca. Ostatecznie, w trakcie głosowania nad projektem uchwały w tej sprawie, 12 radnych było za, 12 przeciw, 4 się wstrzymało, a 4 nie wzięło udziału w głosowaniu. W związku z tym nowy statut Teatru Ósmego Dnia nie został uchwalony.

Dwie uchwały dotyczyły wyrażenia pozytywnej opinii o lokalizacji kasyn gry przy ul. Głogowskiej 76 oraz Masztalarskiej 8. Taka opinia rady gminy jest niezbędna w czasie starań o przyznanie koncesji przez Ministerstwo Finansów na prowadzenie kasyna.

Prezydent Poznania Ryszard Grobelny poinformował radnych o trudnej sytuacji budżetowej Poznania. Jest kilka powodów tego stanu - to zarówno mniejsze niż się wcześniej spodziewano dochody bieżące Miasta i wpływy z tytułu podatków, jak i wzrost wydatków bieżących, m.in. w oświacie. W budżecie oświaty zresztą brakuje sporej kwoty - szacuje się, że to około 78 mln zł - w innych działach budżetowych też trzeba będzie szukać oszczędności. W tej chwili trwają analizy, w jaki sposób będzie można pokryć braki. Rozważane jest poszukanie środków w rezerwach budżetowych, większe środki powinny też wpłynąć dzięki wyższym cenom biletów MPK i wydłużeniu czasu obowiązywania Strefy Parkowania. Możliwe jest również zwiększenie deficytu budżetowego. Prezydent zapowiedział, że zwróci się o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, na której przedstawione zostaną propozycje zmian w budżecie. (mm, co)