Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Radni piszą do ministra
 

Radni piszą do ministra

22 poznańskich radnych z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Prawa do Miasta napisało list do Ministra Edukacji Narodowej z apelem o przesunięcie terminów matur i odstąpienia od egzaminów dla klas ósmych.

czytaj więcej
Co dalej z CWP?
 

Co dalej z CWP?

Miasto Poznań odstąpiło od przeprowadzenia procedury konkursowej Centrum Warte Poznania na rok 2020, bez jej rozstrzygnięcia, ze względu na sytuację epidemii. Jednocześnie deklaruje możliwość powtórnego rozpisania konkursu w roku 2020, po ustaniu zagrożenia epidemicznego. Radna Dorota Bonk-Hemmermeister proponuje inne rozwiązanie.

czytaj więcej
Będzie ekspertyza ws. muru oporowego
 

Będzie ekspertyza ws. muru oporowego

Radny Andrzej Rataj zwrócił się w interpelacji z zapytaniem o stan techniczny muru oporowego na Wzgórzu Przemysława. Znajdujący się tam mur jest w bardzo złym stanie technicznym. Radny zwrócił uwagę, że mur zabezpiecza stabilność wschodniego stoku Wzgórza Przemysława.

czytaj więcej
Przemoc karmi się milczeniem
 

Przemoc karmi się milczeniem

Radna Marta Mazurek zwraca uwagę, aby na czas pozostawania w domu z powodu epidemii, nie zapominać o problemie przemocy domowej i przypomina numery telefonów, pod którymi można uzyskać pomoc.

czytaj więcej
Najpierw walka z epidemią, potem wybory
 

Najpierw walka z epidemią, potem wybory

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz wziął udział w wideokonferencji Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w dniu 26 marca. Samorządowcy z naszego regionu przyjęli stanowisko w sprawie problemów w organizacji procesów wyborczych w okresie zagrożenia epidemicznego i apelują o podjęcie kroków prawnych w celu nieprzeprowadzania wszelkich procesów wyborczych, a w szczególności wyborów prezydenckich zaplanowanych na 10 maja 2020 roku.

czytaj więcej
Woda na placu zabaw
 

Woda na placu zabaw

Radny Paweł Matuszak zwrócił się w interpelacji z pytaniem o stan placu zabaw znajdującego się w parku im. A. Wodziczki. Teren placu jest zalewany wodą podczas intensywnych opadów. Odpowiedzi udzieliła Katarzyna Kierzek-Koperska, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania.

czytaj więcej
16 opiekunów zabytków
 

16 opiekunów zabytków

Radny Andrzej Rataj złożył niedawno interpelację w sprawie działających w Poznaniu społecznych opiekunów zabytków. Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski.

czytaj więcej
Dokąd pojedzie autobus nr 174?
 

Dokąd pojedzie autobus nr 174?

Radny Łukasz Kapustka zwrócił się w interpelacji z pytaniem o przyszłą trasę linii autobusowej nr 174, po zakończeniu budowy linii tramwajowej i pętli na ul. Unii Lubelskiej. Wyjaśnił, że zmiany trasy obawiają się mieszkańcy os. Orła Białego, na które autobusy tej linii - jak dotąd - dojeżdżają. Wiceprezydent Mariusz Wiśniewski odpowiedział, że autobusy tej linii rzeczywiście pojadą inaczej.

czytaj więcej
Nie gromadźcie się!
 

Nie gromadźcie się!

Radni obserwując sytuację w mieście są zaniepokojeni, że młodzież mimo zamknięcia szkół, galerii handlowych, kin, gromadzi się w dużych grupach na terenach rekreacyjnych.

czytaj więcej
Wizja lokalna w Parku Rataje
 

Wizja lokalna w Parku Rataje

Radni Dominika Król i Grzegorz Jura wraz z miejskimi urzędnikami spotkali się w Parku Rataje w sprawie prac nad zagospodarowaniem wód opadowych podtapiających ten teren.

czytaj więcej
Apel o miejscowe plany rewitalizacji
 

Apel o miejscowe plany rewitalizacji

Radni z Osiedla Starego Miasta wnioskują do Prezydenta i Rady Miasta Poznania o miejscowy plan rewitalizacji. Apel popiera radny miejski i przewodniczący Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania Andrzej Rataj, który jest również radnym osiedlowym ze Starego Miasta.

czytaj więcej
Stan torowisk tramwajowych i wykolejenia
 

Stan torowisk tramwajowych i wykolejenia

Radny Andrzej Rataj zwrócił się w interpelacji z zapytaniem o stan infrastruktury tramwajowej i przypadki wykolejenia tramwajów w Poznaniu. Radny chciał się dowiedzieć, gdzie najczęściej dochodzi do wykolejenia tramwajów i jakie remonty torowisk są planowane na najbliższe miesiące i lata.

czytaj więcej
Specyfika pielęgnacji zieleni miejskiej
 

Specyfika pielęgnacji zieleni miejskiej

W połowie lutego radny Paweł Sowa złożył interpelację, w której postulował ograniczenie w koszeniu miejskich trawników, grabieniu liści oraz tworzenie łąk kwietnych. Obszernej odpowiedzi na interpelację udzieliła radnemu zastępczyni Prezydenta Katarzyna Kierzek-Koperska.

czytaj więcej
Dzięki wiedzy zniknie lęk
 

Dzięki wiedzy zniknie lęk

Miasto Poznań wspólnie z Uniwersytetem Medycznym wydało monografię i zorganizowało konferencję naukową poświęconą opiece nad pacjentami z różnych kręgów kulturowych. Zdaniem radnej Marii Lisieckiej-Pawełczak, przewodniczącej Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia, publikacja to doskonały przykład kolejnego działania systemowego, które może być dobrym wzorem dla innych. Inicjatywa wzmacnia wizerunek Poznania jako miasta otwartego i tolerancyjnego.

czytaj więcej
Co z remontem nadbrzeża Warty?
 

Co z remontem nadbrzeża Warty?

Radna Klaudia Strzelecka zwróciła się w interpelacji z zapytaniem o plan rewaloryzacji betonowych ubezpieczeń brzegu rzeki Warty w Poznaniu. Radna zwróciła uwagę, że betonowe elementy, będące zabezpieczeniem brzegów są w bardzo złym stanie, są popękane i połamane, a metalowe elementy zbrojeń ulegają korozji. Jak się okazuje, rozpoczęcie remontu betonowej opaski jest już bardzo bliskie.

czytaj więcej
Trzymamy rękę na pulsie
 

Trzymamy rękę na pulsie

Antoni Szczuciński był radnym miejskim w latach 1994-2018, a w latach 2002-2018 przewodniczącym Komisji Kultury i Nauki. Od 2019 roku przewodniczy Miejskiej Radzie Seniorów. O działalności MRS i polityce senioralnej w Poznaniu opowiada w rozmowie z Grażyną Wrońską.

czytaj więcej
Komunikacja Miejska w Google Maps
 

Komunikacja Miejska w Google Maps

Radny Bartłomiej Ignaszewski zapytał w interpelacji czy jest możliwe przesłanie przez ZTM do Google aktualnych danych odjazdów pojazdów komunikacji zbiorowej. Odpowiedzi udzielił wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski.

czytaj więcej
Bollwerk - czyli grobla
 

Bollwerk - czyli grobla

Poznań uczcił kolejną rocznicę akcji Bollwerk. Z 20 na 21 lutego 1942 roku, w wyniku akcji zorganizowanej przez polskie podziemie w porcie rzecznym, spłonęły niemieckie magazyny powodując milionowe straty Wermachtu.

czytaj więcej
Interpelacja w sprawie kasztanowca
 

Interpelacja w sprawie kasztanowca

Radna Halina Owsianna przygotowała interpelację w sprawie inwestycji u zbiegu ulic Zwierzynieckiej i Gajowej oraz związanym nią losem, rosnącego w tym miejscu 100-letniego kasztanowca. Odpowiedzi udzielił wiceprezydent Poznania Bartosz Guss.

czytaj więcej
Kapelani w poznańskich szpitalach
 

Kapelani w poznańskich szpitalach

Czy w placówkach medycznych zatrudniania się kapelanów, jakie są ich obowiązki i z jakich źródeł finansowana jest ich działalność. Tym tematem zainteresował się radny Bartłomiej Ignaszewski.

czytaj więcej
Strona 1 2 82