grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Wsparcie Miasta dla OSP

W Poznaniu działa pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, których działalność jest dofinansowana z budżetu Miasta. O szczegółową informację w tej sprawie pytała radna Klaudia Strzelecka.

Fot. OSP Głuszyna - grafika artykułu
Fot. OSP Głuszyna

W odpowiedzi wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski wyjaśnia, że wysokość kwot dotacji przekazywanych dla poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ustalana jest na podstawie ubiegłorocznych sprawozdań finansowych i sprawozdania rocznego z działalności OSP oraz po zasięgnięciu opinii Zarządu Miejskiego OSP.  Przyznawana w poszczególnych latach dotacja uzależniona jest od kilkunastu czynników, przy czym najwyższe koszty generują: zakupy nowego sprzętu, opłata za media, paliwo, naprawy, przeglądy i ubezpieczenia, kursy i szkolenia. W Poznaniu działa pięć OSP korzystających z dofinansowania Miasta: Kwiatowe, Krzesiny, Głuszyna, Mistral (ratownictwo wodne) i Grupa Ratownictwa Specjalnego.

Dodatkowym elementem, który znacząco wpływa na podział kwoty dotacji jest decyzja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie włączenia jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Decyzja o włączeniu jednostek OSP do KSRG nakłada na samorząd dodatkowe zobowiązania finansowe, które polegają na zapewnieniu gotowości do wyjazdu OSP na terenie całego kraju. W Poznaniu działają trzy jednostki OSP, które są włączone do KSRG, są to: Głuszyna, OSP Grupa Ratownictwa Specjalnego oraz Mistral. Nie bez znaczenia jest również specjalizacja jednostek. GRS i Mistral generują koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem wyspecjalizowanych oddziałów. Liczba wyjazdów do zdarzeń i koszty z nimi związane stanowią ważną, ale niedecydującą kwestię przy podziale dotacji.

oprac. red.

Załączniki