grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Budżet 2021

Rada Miasta Poznania przyjęła budżet na 2021 rok i wieloletnią prognozę finansową. Za głosowało 26 radnych, przeciwko 8, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Budżetowa sesja Rady Miasta odbyła się w trybie zdalnym - grafika artykułu
Budżetowa sesja Rady Miasta odbyła się w trybie zdalnym

Radny Łukasz Mikuła występując w imieniu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej mówił, że praca nad budżetem nigdy nie jest prosta, ale jest w jakiś sposób przewidywalna. Po raz pierwszy jednak, ze względu na pandemię i związaną z nią sytuacją ekonomiczną, przyszłość jest bardzo nieprzewidywalna. Problemem mogą być m.in. spadki dochodów firm i bardzo trudno to obecnie oszacować, nie wiadomo też jak długo będą jeszcze trwać ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Podobnie kwestie usług miejskich ograniczonych obostrzeniami pandemicznymi np. sprzedaż biletów komunikacji miejskiej. Zdaniem Mikuły, wkładem klubu KO nie są tylko zaproponowane poprawki, ale też uzgodnienie z prezydentem strategicznych scenariuszy działania: optymistycznego, pośredniego i pesymistycznego. W tym ostatnim cięcia budżetowe dotyczyłyby inwestycji, ale także wydatków bieżących. KO najbardziej popiera wariant pośredni, ostrożnościowy, który nie pozwala na pewne "szaleństwa" budżetowe na obecnym etapie.

Według przewodniczącej Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Klaudii Strzeleckiej - dochody miasta spadają, Poznań spada w rankingach, a rosną wydatki na administrację. Szybciej rosną też koszty w Poznaniu niż w innych miastach, nie ma terminowych realizacji inwestycji. Radna skrytykowała również współpracę obywatelską, obcinanie budżetu rad osiedli.

Przemysław Polcyn przewodniczący klubu Wspólny Poznań przyznał, że budżet nikogo nie zadowoli, jest ostrożny, może zachowawczy, ale trudno przewidzieć, co przyniosą najbliższe miesiące. Wskazał, że część poprawek klubu została przez prezydenta przyjęta, zaś sam końcowy budżet jest pewnym pakietem zestawem, który przyjmuje się w całości, a nie częściowo.

Radni zgłosili do budżetu 76 poprawek, z których przyjętych zostały 22. Przykładowe poprawki klubów radnych przyjęte do budżetu przez prezydenta:
Klub KO. Pakiet zadań obejmujący inwestycje w zakresie infrastruktury oświatowej w placówkach szkolnych oraz przedszkolnych. Pakiet zadań obejmujący przedsięwzięcia z zakresu wspierania kultury, w tym organizację koncertów fortepianowych w parku Chopina, nagrody dla aktorów na Dzień Teatru, program wakacyjny Teatru Animacji (scena mobilna na Rusałce i na Dziedzińcu Różanym) oraz programy pomocowe dla poznańskiego środowiska kultury (stypendia, zakup dzieł sztuki, wsparcie dla księgarni niezależnych). Pakiet zadań obejmujący przedsięwzięcia z zakresu ochrony zdrowia, w tym rehabilitację, szczepienia przeciw pneumokokom i badania przesiewowe dla seniorów, program zabezpieczenia płodności dla osób chorych onkologicznie, program "Zdrowe płuca poznaniaków", zakup przewijaków dla osób z niepełnosprawnościami, ćwiczenia dotykowe z regulacją oddechu dla osób po chorobie Covid 19 w ramach rehabilitacji, szkolenia dla dzieci szkolnych nt. przerywania łańcucha transmisji koronawirusa, program "oddaj OSOCZE - wspieram walkę z Covid 19" oraz wykonanie projektu i budowę tężni solankowych na działkach przy POSUM. Pakiet zadań obejmujący zwiększanie aktywności obywatelskiej - zwiększenie kwoty na nagrody i stypendia naukowe Miasta Poznania, Tydzień Tolerancji, Centra Inicjatyw Lokalnych, półkolonie miejskie, działania związane z upowszechnianiem i ochroną praw kobiet, program "Sport to zdrowie", przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu uczniów w czasie nauki zdalnej, a także dofinansowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Pakiet zadań obejmujący szeroki zestaw przedsięwzięć związanych z rozwojem terenów zielonych, modernizacją przestrzeni publicznych i działaniami proekologicznymi. Proponowane w ramach pakietu przedsięwzięcia obejmują m.in. modernizację kąpieliska nad Rusałką, zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim, poprawę infrastruktury plaży w Kiekrzu, zieloną rekreację na Chartowie, ogrodzony wybieg dla psów pomiędzy ul Wiatraczną i Krzywoustego oraz w Parku Bambrów Poznańskich, wykonanie ławeczki Wincentego Różańskiego w Parku Górczyńskim, koncepcje przebudowy Rynku Jeżyckiego i Rynku Wildeckiego, skwer na ul. Kościelnej, dokończenie terenu zielonego na Dmowskiego/Łukaszewicza.

Klub PiS. Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach w celi zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. Stypendia dla studentów z Białorusi.
Klub WP. Budowa i modernizacja alejek oraz budowa siłowni street workout'u w parku na Os. Orła Białego. Projekt budowlany zbiornika retencyjnego na rowie Wa-7 (Różany Strumień) przy ulicy Deszczowej. Projekt parku osłonowego przy ulicy Nowej Naramowickiej z infrastrukturą rekreacyjną, w tym bulodrom dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Zwiększenie środków przeznaczonych na program małej retencji "Łap deszcz".

Budżet Miasta Poznania na 2021 rok i wieloletnia prognoza finansowa zostały przyjęte stosunkiem głosów 26 za, 8 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Budżet poparły kluby Koalicji Obywatelskiej i Wspólnego Poznania, przeciwny był klub Prawa i Sprawiedliwości.

Przewodniczący Rady Grzegorz Ganowicz podziękował radnym za pracę w tym trudnym roku. Złożył życzenia świąteczne i noworoczne, a także, aby każdy zdobył się na refleksję, by w drugim człowieku nie widzieć wroga, ale potrafić dostrzec bliźniego.

oprac. red.